NỘi dung

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Ngày đăng 23/04/2024 | 22:33  | Lượt xem: 136

- Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

 

- Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)

 

- Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

 

- HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ VNeID ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 14 TUỔI

 

- Video Hướng dẫn Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp thành phố Hà Nội