Thông báo

Tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID
Ngày đăng 22/04/2024 | 21:50  | Lượt xem: 325

Ngày 22/4/2024, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1318/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Tài liệu Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)

Tài liệu Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)