Infographic tuyên truyền pháp luật qua thiết bị điện tử

Video, infographic để tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình led năm 2023

Ngày đăng 17/12/2023 | 05:08  | Lượt xem: 7399
1. Một số Quy tắc ứng xử đối với học sinh: 2. Bạo lực học đường và một số hành vi nên - không nên trong trường học: 3. Một số quy định về xử phạt hành chính trong phòng,...

06 video tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử (tháng 10/2022)

Ngày đăng 25/10/2022 | 02:43  | Lượt xem: 1392
06 video tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử (tháng 10/2022): 1. Một số quy định của pháp luật về giữ gìn vệ sinh môi trường: 2. Quy tắc ứng xử nơi công cộng: ...

Infographic tuyên truyền pháp luật qua thiết bị điện tử (cập nhật tháng 4 năm 2022)

Ngày đăng 10/04/2022 | 07:17  | Lượt xem: 1325
1. Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19: 2. Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng: 3. Mức xử phạt hành chính...

Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 04/02/2021 | 06:12  | Lượt xem: 2213
Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Ngày đăng 03/02/2021 | 10:14  | Lượt xem: 2420
Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Ngày đăng 03/02/2021 | 09:26  | Lượt xem: 1191
Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng 03/02/2021 | 08:24  | Lượt xem: 956
Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 07:26  | Lượt xem: 968
Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mức xử phạt hành chính về một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 05:27  | Lượt xem: 1135
Mức xử phạt hành chính về một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Ngày đăng 03/02/2021 | 04:30  | Lượt xem: 753
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 03:32  | Lượt xem: 854
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 01:33  | Lượt xem: 3779
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông...

Địa điểm không được uống rượu, bia

Ngày đăng 03/02/2021 | 12:34  | Lượt xem: 1359
Địa điểm không được uống rượu, bia

Mức xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy

Ngày đăng 03/02/2021 | 08:09  | Lượt xem: 893
Mức xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy