Infographic tuyên truyền pháp luật qua thiết bị điện tử

06 video tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử (tháng 10/2022)

Ngày đăng 25/10/2022 | 02:43  | Lượt xem: 636
06 video tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử (tháng 10/2022): 1. Một số quy định của pháp luật về giữ gìn vệ sinh môi trường: 2. Quy tắc ứng xử nơi công cộng: ...

Infographic tuyên truyền pháp luật qua thiết bị điện tử (cập nhật tháng 4 năm 2022)

Ngày đăng 10/04/2022 | 07:17  | Lượt xem: 1117
1. Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19: 2. Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng: 3. Mức xử phạt hành chính...

Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 04/02/2021 | 06:12  | Lượt xem: 2049
Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Ngày đăng 03/02/2021 | 10:14  | Lượt xem: 2098
Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Ngày đăng 03/02/2021 | 09:26  | Lượt xem: 837
Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng 03/02/2021 | 08:24  | Lượt xem: 860
Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 07:26  | Lượt xem: 855
Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mức xử phạt hành chính về một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 05:27  | Lượt xem: 1032
Mức xử phạt hành chính về một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Ngày đăng 03/02/2021 | 04:30  | Lượt xem: 670
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 03:32  | Lượt xem: 750
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 01:33  | Lượt xem: 3642
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông...

Địa điểm không được uống rượu, bia

Ngày đăng 03/02/2021 | 12:34  | Lượt xem: 1221
Địa điểm không được uống rượu, bia

Mức xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy

Ngày đăng 03/02/2021 | 08:09  | Lượt xem: 787
Mức xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy