Infographic tuyên truyền pháp luật qua thiết bị điện tử

Infographic tuyên truyền pháp luật qua thiết bị điện tử (cập nhật tháng 4 năm 2022)

Ngày đăng 10/04/2022 | 07:17  | Lượt xem: 541
1. Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19: 2. Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng: 3. Mức xử phạt hành chính...

Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 04/02/2021 | 06:12  | Lượt xem: 1788
Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Ngày đăng 03/02/2021 | 10:14  | Lượt xem: 1643
Một số kỹ năng ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Ngày đăng 03/02/2021 | 09:26  | Lượt xem: 604
Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng 03/02/2021 | 08:24  | Lượt xem: 605
Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 07:26  | Lượt xem: 564
Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mức xử phạt hành chính về một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 05:27  | Lượt xem: 774
Mức xử phạt hành chính về một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Ngày đăng 03/02/2021 | 04:30  | Lượt xem: 460
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 03:32  | Lượt xem: 552
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 03/02/2021 | 01:33  | Lượt xem: 3013
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông...

Địa điểm không được uống rượu, bia

Ngày đăng 03/02/2021 | 12:34  | Lượt xem: 706
Địa điểm không được uống rượu, bia

Mức xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy

Ngày đăng 03/02/2021 | 08:09  | Lượt xem: 615
Mức xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy