Infographic tuyên truyền pháp luật qua thiết bị điện tử

Quy định về nồng độ cồn, chất ma túy đối với người tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 30/10/2020 | 06:47  | Lượt xem: 89
Quy định về nồng độ cồn, chất ma túy đối với người tham gia giao thông đường bộ

Địa điểm không được uống rượu, bia

Ngày đăng 26/10/2020 | 06:45  | Lượt xem: 142
Địa điểm không được uống rượu, bia

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 22/10/2020 | 06:42  | Lượt xem: 183
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông...

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông

Ngày đăng 20/10/2020 | 06:39  | Lượt xem: 79
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Ngày đăng 18/10/2020 | 06:37  | Lượt xem: 103
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 15/10/2020 | 06:35  | Lượt xem: 91
Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 11/10/2020 | 06:30  | Lượt xem: 8
Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng 08/10/2020 | 06:29  | Lượt xem: 13
Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Ngày đăng 06/10/2020 | 06:26  | Lượt xem: 6
Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Một số quy tắc ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Ngày đăng 06/10/2020 | 06:14  | Lượt xem: 8
Một số quy tắc ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 03/10/2020 | 06:12  | Lượt xem: 8
Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống dịch Covid-19