Thông báo

Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/05/2021 | 13:18  | Lượt xem: 2284

Ngày 09/3, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 158/TB-UBND về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL