Thông báo

Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày đăng 29/01/2024 | 10:30  | Lượt xem: 527
Ngày 29/01/2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau...

Phóng sự tổng kết công tác tư pháp năm 2023

Ngày đăng 19/01/2024 | 04:47  | Lượt xem: 304
PBGDPL

Tài liệu về Lý lịch tư pháp và Xóa án tích

Ngày đăng 09/01/2024 | 08:19  | Lượt xem: 280
1. Sổ tay về Lý lịch tư pháp và Xóa án tích: Xin mời xem tại đây 2. Video về Lý lịch tư pháp và Xóa án tích     3. Audio về Lý...

Kế hoạch Công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 05/01/2024 | 06:06  | Lượt xem: 302
Ngày 03/01/2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Nội dung chi tiết Kế hoạch xin mời xem tại đây . ...

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 03/01/2024 | 10:48  | Lượt xem: 392
Ngày 29/12/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024

Ngày đăng 02/01/2024 | 11:24  | Lượt xem: 106
Ngày 28/12/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 126-HD/BTGTU về việc Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024. Nội dung chi tiết xin...

Tài liệu truyền thông về LLTP và quyền được xóa tích

Ngày đăng 02/01/2024 | 11:19  | Lượt xem: 81
Ngày 27/12/2023, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã ban hành Công văn số 854/TTLLTPQG-HCTH về việc phát hành tài liệu truyền thông về LLTP và quyền được xóa tích. Nội dung chi tiết:

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 10/12/2023 | 01:39  | Lượt xem: 364
Ngày 06/12/2023, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã có Chỉ thị số 26-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 15/09/2023 | 11:34  | Lượt xem: 891
Ngày 12/9/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND vềhưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL

Ngày đăng 16/08/2023 | 11:27  | Lượt xem: 337
Ngày 11/8/2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 06/CV-HĐ về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và...

Thông báo số 2822/TB-BTC về việc thông báo Kết quả điểm thi video tham gia Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 10/08/2023 | 03:24  | Lượt xem: 556
Ngày 09/8/2023, Ban Tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" đã ban hành Thông báo số 2822/TB-BTC về việc thông báo Kết quả điểm thi video tham gia Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành...

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 10/08/2023 | 03:24  | Lượt xem: 478
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp phát hành xin mời xem tại đây PBGDPL

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cải đạt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/07/2023 | 11:09  | Lượt xem: 632
Ngày 28/6/2023 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cải đạt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa...

Đề cương tuyên truyền các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

Ngày đăng 21/06/2023 | 10:36  | Lượt xem: 873
Ngày 21/6/2023, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Công văn số 1579-CV/BTGTU về việc tuyên truyền các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, đăng ký, kích hoạt tài khoản...

Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục TTHC liên thông

Ngày đăng 08/06/2023 | 10:29  | Lượt xem: 757
Ngày 06/6/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND...

Tài liệu Hội nghị phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Tiếp cận thông tin (8h00 ngày 30/5/2023)

Ngày đăng 29/05/2023 | 01:12  | Lượt xem: 941
Tài liệu Hội nghị phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Tiếp cận thông tin (8h00 ngày 30/5/2023): 1. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 2. Luật Tiếp cận thông tin năm...

Cuộc thi hoà giải viên giỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 25/05/2023 | 01:05  | Lượt xem: 1908
Ngày 24/3/2023, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Hoà giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/05/2023 | 09:36  | Lượt xem: 632
Ngày 16/5/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và Dịch vụ công trực tuyến"...

Quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 18/05/2023 | 09:36  | Lượt xem: 517
Ngày 17/5/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2770/QĐ-UBND ban hành thể lệ Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Nội dung chi tiết văn bản xin...