THÔNG BÁO

Hướng dẫn tham gia bình chọn video clip cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/08/2022 | 10:37  | Lượt xem: 4173
Ngày 30/8/2022, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành công văn số 2335/ STP-BTC về việc hướng dẫn tham gia bình chọn video clip cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn...

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Ngày đăng 11/08/2022 | 09:39  | Lượt xem: 269
Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2594/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. Nội dung chi tiết văn bản như sau:

Công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19

Ngày đăng 10/08/2022 | 09:26  | Lượt xem: 353
Ngày 09/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có Công điện số 03/CĐ-UBND về việc  tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Tài liệu Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (ngày 10/8/2022)

Ngày đăng 09/08/2022 | 05:09  | Lượt xem: 304
1.     Luật  Phòng, chống tham nhũng; 2.     Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Quy trình Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 02/08/2022 | 09:42  | Lượt xem: 95
Ngày 21/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định số 2549/QĐ-UBND ban hành Quy trình Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia...

Hà nội: Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày đăng 29/07/2022 | 02:52  | Lượt xem: 196
Ngày 28/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2430/UBND-KGVX về việc  tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại...

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày đăng 23/07/2022 | 11:29  | Lượt xem: 576
Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2347/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 16/07/2022 | 08:17  | Lượt xem: 377
Ngày 07/7/2022, Ban tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 104-CV/BTGĐUK về gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

Ngày đăng 11/07/2022 | 09:04  | Lượt xem: 203
Ngày 08/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 02/07/2022 | 09:49  | Lượt xem: 753
Ngày 01/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền miệng và củng cố, kiện toàn hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/06/2022 | 09:42  | Lượt xem: 307
Ngày 27/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 10/HD-BTV về Công tác tuyên truyền miệng và củng cố, kiện toàn hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các...

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Ngày đăng 12/06/2022 | 05:34  | Lượt xem: 540
Ngày 03/6, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về vệc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

“Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 31/05/2022 | 12:06  | Lượt xem: 1201
1. Cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia: 2. Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên...

Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan

Ngày đăng 18/05/2022 | 08:34  | Lượt xem: 502
Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan tại Hội trường 4A Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: 1. Giới thiệu Luật cư trú năm 2020 2. Bài...

Tài liệu hội tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ Công đoàn cơ sở nghị ngày 11/5/2022

Ngày đăng 10/05/2022 | 06:39  | Lượt xem: 631
1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 ; 2.  Slide bài giảng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 3. Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND   ngày 25/4/2022 của UBND...

Phương án phòng, chống dịch Covid-9 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 07/05/2022 | 12:47  | Lượt xem: 193
Ngày 06/5/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Phương án phòng, chống dịch Covid-9 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết văn...

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

Ngày đăng 05/05/2022 | 07:15  | Lượt xem: 117
Ngày29/4/2022, Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 2213/BYT-DP về việc Tạm dừng khai báo y tế nội địa. Nội dung chi tiết như sau: