THÔNG BÁO

Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em

Ngày đăng 10/01/2021 | 06:58  | Lượt xem: 37
Ngày 06/01/2021, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã có thông báo số 01/TB-STP về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em. Nội dung chi tiết như sau:

Tài liệu Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 08:05  | Lượt xem: 432
  1. Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 2. Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn...

Kế hoạch phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2021.

Ngày đăng 31/12/2020 | 09:59  | Lượt xem: 297
Ngày 24/12/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2021.

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 31/12/2020 | 09:55  | Lượt xem: 123
Ngày 25/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố

Kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác quý IV năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng

Ngày đăng 21/12/2020 | 06:32  | Lượt xem: 536
Ngày 21/12, Văn phòng UBND Thành phố đã có Thông báo số 586/TB-VP về Kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Tết năm 2021

Ngày đăng 20/12/2020 | 06:50  | Lượt xem: 272
Ngày 17/12, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản số 02-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Tết năm 2021.

Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 16/12/2020 | 06:38  | Lượt xem: 295
Ngày 15/12, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về thực hiện kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh...

Chỉ thị của Ban bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021

Ngày đăng 10/12/2020 | 06:43  | Lượt xem: 53
Ngày 09/12, Ban Chấp hành Trung ương đã có Chỉ thị số 48-CT/TW về việc Tổ chức Tết năm 2021

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/12/2020 | 09:36  | Lượt xem: 150
Ngày 03/12/2020, UBND Thành phố đã có Công văn số 5628/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 04/12/2020 | 09:39  | Lượt xem: 169
Ngày 03/12, Chủ tịch UBND Thành phố đã có Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch tuyên truyền nhân kỷ niệm 72 năm ngày Nhân quyền Thế giới (10/12/1948-10/12/2020)

Ngày đăng 03/12/2020 | 10:01  | Lượt xem: 191
Ngày 03/12, Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về tuyên truyền nhân kỷ niệm 72 năm ngày Nhân quyền Thế giới (10/12/1948-10/12/2020).

Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Ngày đăng 11/11/2020 | 12:31  | Lượt xem: 625
Ngày 06/11, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, thành phố

Ngày đăng 11/11/2020 | 12:27  | Lượt xem: 339
Ngày 09/11, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 29/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo về công...

Quyết định ban hành cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/11/2020 | 09:55  | Lượt xem: 596
Ngày 02/11, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số...

Tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 31/10/2020 | 09:59  | Lượt xem: 476
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩ của Ngày Pháp...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid 19 Thành phố Hà Nội (phiên họp số 69)

Ngày đăng 31/10/2020 | 09:44  | Lượt xem: 176
Ngày 30/10, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 1143/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo về công...

Thông báo bổ sung kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/10/2020 | 06:22  | Lượt xem: 955
Ngày 24/10, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" đã có Thông báo số 2849/TB-BTC về bổ...

Thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/10/2020 | 10:38  | Lượt xem: 603
Ngày 23/10, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" đã có Thông báo số 2844/TB-BTC về kết...

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý- Trưởng Ban Chí đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (Phiên họp số 68)

Ngày đăng 23/10/2020 | 09:13  | Lượt xem: 400
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 28/TB-BCĐ về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chí đạo về công...