THÔNG BÁO

Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 26/06/2020 | 11:50  | Lượt xem: 194
Ngày 25/6, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BTP về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/06/2020 | 01:53  | Lượt xem: 456
Ngày 25/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 2721/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với...

Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/06/2020 | 01:48  | Lượt xem: 328
Ngày 25/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc thành lập ban tổ chức cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật...

Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Ngày đăng 24/06/2020 | 11:58  | Lượt xem: 245
Ngày 20/6/2020, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận của Ban Bí thư số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/06/2020 | 01:44  | Lượt xem: 667
Ngày 05/6, Kế hoạch số 115/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 05/06/2020 | 01:40  | Lượt xem: 538
Ngày 04/6, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trên địa...

Kế hoạch sơ kết công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 27/05/2020 | 10:42  | Lượt xem: 885
Ngày 25/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về sơ kết công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng

Ngày đăng 20/05/2020 | 12:24  | Lượt xem: 584
Ngày 19/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 165/TB-VP về kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố...

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID-19

Ngày đăng 10/05/2020 | 02:11  | Lượt xem: 556
Ngày 09/5, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 1724/UBND-KGVX về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID-19

Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/05/2020 | 03:39  | Lượt xem: 613
Ngày 04/5/2020, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 393/TB-UBND về việc công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách các xã, phường, thị trấn chưa đạt...

Báo cáo nhanh công tác đảm bảo y tế dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020 (số liệu tính đến 8h00 ngày 3/5/2020)

Ngày đăng 03/05/2020 | 11:24  | Lượt xem: 387
Ngày 03/5, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 2014 về Công tác đảm bảo y tế dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020 (số liệu tính đến 8h00 ngày 3/5/2020)

Báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội (Số liệu tính đến 17h00 ngày 03/5/2020)

Ngày đăng 03/05/2020 | 11:18  | Lượt xem: 450
Ngày 03/5, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có báo cáo nhanh số 2015/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (số liệu tính đến 17h00 ngày...

Báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội (Số liệu tính đến 17h00 ngày 02/5/2020)

Ngày đăng 02/05/2020 | 11:28  | Lượt xem: 326
Ngày 02/5, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có báo cáo nhanh số 2012/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (số liệu tính đến 17h00 ngày...

Báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (số liệu tính đến 17h00 ngày 01/5/2020)

Ngày đăng 01/05/2020 | 11:32  | Lượt xem: 275
Ngày 01/5, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có báo cáo nhanh số 2010/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (số liệu tính đến 17h00 ngày...

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội ( số liệu tính đến 17h00 ngày 30/4/2020)

Ngày đăng 30/04/2020 | 11:37  | Lượt xem: 155
Ngày 30/4, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có báo cáo nhanh số 2008/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (số liệu tính đến 17h00 ngày...

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 41

Ngày đăng 30/04/2020 | 11:35  | Lượt xem: 200
Ngày 30/4, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 394/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về...

Báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội (Số liệu tính đến 16h00 ngày 29/4/2020)

Ngày đăng 29/04/2020 | 11:51  | Lượt xem: 92
Ngày 29/4, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có báo cáo số 1997/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (số liệu tính đến 16h00 ngày 29/4/2020)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 40

Ngày đăng 29/04/2020 | 10:15  | Lượt xem: 84
Ngày 29/4, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 388/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về...

Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/04/2020 | 09:34  | Lượt xem: 119
Ngày 28/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (số liệu tính đến 17h00 ngày 28/4/2020)

Ngày đăng 28/04/2020 | 11:53  | Lượt xem: 80
Ngày 28/4, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có báo cáo nhanh số 1964/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (số liệu tính đến 17h00 ngày...