THÔNG BÁO

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 16/09/2021 | 10:44  | Lượt xem: 40
Ngày 15/09/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND V/v thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thông tin các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng từ ngày 03/9/2021

Ngày đăng 15/09/2021 | 09:55  | Lượt xem: 89
Ngày 15/9/2021, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có văn bản số 14623/SYT-NVY về việc thông tin các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng từ ngày 03/9/2021

Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/09/2021 | 05:12  | Lượt xem: 100
Ngày 15/9/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Hà Nội tổ chức thực hiện Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 11/09/2021 | 03:15  | Lượt xem: 372
Ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 9650/VP-ĐT về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời...

Kế hoạch truyền thông về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiến tới kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 10/09/2021 | 03:01  | Lượt xem: 291
Ngày 09/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 2510/KH-STTTT truyền thông về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiến tới...

Tổ chức, quản lý hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện Chỉ thị số20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/09/2021 | 02:57  | Lượt xem: 445
Ngày 05/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2904/UBND-ĐT về việc tổ chức, quản lý hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện Chỉ thị số20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành...

Thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 09/09/2021 | 03:35  | Lượt xem: 37
Ngày 08/9, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số /UBND-TKBT về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19

Kế hoạch số 206/KH-UBND xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng chống, chống dịch COVID-19 của người dân trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:18  | Lượt xem: 563
Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây . PBGDPL

Thông báo số 484-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:13  | Lượt xem: 663
Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây . PBGDPL

Công điện số 20/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/09/2021 | 12:11  | Lượt xem: 605
Ngày 06/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phân vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 04/09/2021 | 11:25  | Lượt xem: 51
Ngày 03/9/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 204/PA-UBND Phương án phân vùng phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Chỉ thị số 20/CT-UBND tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/09/2021 | 09:50  | Lượt xem: 409
Ngày 03/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch xét nghiệm diện rộng bổ sung cho Kế hoạch số 199/KH-UBND về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2

Ngày đăng 03/09/2021 | 03:54  | Lượt xem: 330
Ngày 01/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND xét nghiệm diện rộng bổ sung cho Kế hoạch số 199/KH-UBND về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2

Thông báo số 480-TB/TU về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/09/2021 | 09:55  | Lượt xem: 66
Ngày 01/9, Thành ủy Hà Nội đã có thông báo số 480-TB/TU về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thông báo chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại phiên trực Chỉ huy ngày 31/8/2021.

Ngày đăng 02/09/2021 | 10:56  | Lượt xem: 39
Ngày 01/9, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 494/TB-VP về chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19...

Triển khai ứng dụng phần mềm khai báo Covid-19, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/08/2021 | 08:19  | Lượt xem: 123
Ngày 26/8/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2795/UBND-NC về việc triển khai ứng dụng phần mềm khai báo Covid-19, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông báo số 473-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 26/08/2021 | 06:36  | Lượt xem: 165
Ngày 24/8, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 473-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống covid-19 trên địa bàn Thành phố