THÔNG BÁO

Phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nôi

Ngày đăng 15/06/2021 | 12:34  | Lượt xem: 3
Ngày 14/6/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1839/UBND-NC về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nôi

Triển khai thực hiện công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 13/06/2021 | 07:38  | Lượt xem: 47
Ngày 11/6, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1833/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống...

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh - Trương Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 116

Ngày đăng 11/06/2021 | 12:11  | Lượt xem: 34
Ngày 10/6, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 336/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh - Trương Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành...

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần 02.

Ngày đăng 11/06/2021 | 12:08  | Lượt xem: 33
Ngày 10/6, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 337/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học...

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/06/2021 | 07:15  | Lượt xem: 34
Ngày 08/6, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 01/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ cuộc thi

Công điện số 12/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/06/2021 | 10:55  | Lượt xem: 664
Ngày 02/6, Chủ tịch UBND Thành phố đã có Công điện số 12/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết như sau:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 114

Ngày đăng 02/06/2021 | 11:28  | Lượt xem: 423
Ngày 02/6/2021, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 324/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo về công tác phòng,...

Hà Nội: mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 30/05/2021 | 04:43  | Lượt xem: 492
Ngày 29/5, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1647/UBND-KGVX về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 29/05/2021 | 04:40  | Lượt xem: 694
Ngày 28/5, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1639/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Ngày đăng 27/05/2021 | 10:50  | Lượt xem: 645
1. Cách thức nộp và nhận kết quả thủ tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính như sau: Bước 1: Công dân kê khai hồ sơ theo mẫu Tờ khai cấp Phiếu lý lịch...

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 27/05/2021 | 11:14  | Lượt xem: 348
Ngày 26/5/2021, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 309-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn Thành phố

Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 25/05/2021 | 09:15  | Lượt xem: 944
Ngày 24/5, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Công điện số 10/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/05/2021 | 09:57  | Lượt xem: 537
Ngày 21/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 10/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/05/2021 | 08:08  | Lượt xem: 196
Ngày 20/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 4752/VP-KGVX gửi các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021...

Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 18/05/2021 | 10:00  | Lượt xem: 360
Ngày 17/5, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 298-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố (tại phiên họp số 111)

Ngày đăng 18/05/2021 | 09:51  | Lượt xem: 29
Ngày 18/05/2021, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 296/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng,...

Hà Nội: Thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 17/05/2021 | 10:52  | Lượt xem: 578
Ngày 17/5, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1477/UBND-KSTTHC về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19

Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/05/2021 | 11:25  | Lượt xem: 716
Ngày 15/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 08/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 110)

Ngày đăng 16/05/2021 | 11:05  | Lượt xem: 475
Ngày 14/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 19/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Trưởng Ban Chỉ...

Thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/05/2021 | 11:02  | Lượt xem: 524
Ngày 14/5, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã có văn bản số 113/UBBC-NV gửi Ủy ban bầu cử và UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu QH khóa...