Video Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” thành phố hà nội

Video/clip Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đối tượng tuyên truyền: Người dưới 18 tuổi)

Ngày đăng 16/01/2023 | 12:17  | Lượt xem: 879
1. Video/clip: Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dành cho học sinh (Đơn vị: Quận Nam Từ Liêm - Đạt giải Nhất) 2. Video/clip: Kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (Đơn vị: Huyện...

Video/clip Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đối tượng tuyên truyền: Người từ đủ 18 tuổi trở lên)

Ngày đăng 15/01/2023 | 11:37  | Lượt xem: 642
1. Video/clip: Vui - Khỏe - Có ích (Đơn vị: Huyện Đông Anh - Đạt giải Nhất) 2. Video/clip: Ứng xử an toàn trên mạng xã hội (Đơn vị: Huyện Thường Tín- Đạt giải Nhì) 3....