Thông báo

Tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/03/2024 | 22:10  | Lượt xem: 780

Ngày 15/3/2024, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 819/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

 

* HƯỚNG DẪN BAN HÀNH KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ  819/STP-PBGDPL