THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Ngày đăng 11/11/2020 | 12:31  | Lượt xem: 328
Ngày 06/11, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, thành phố

Ngày đăng 11/11/2020 | 12:27  | Lượt xem: 239
Ngày 09/11, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 29/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo về công...

Quyết định ban hành cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/11/2020 | 09:55  | Lượt xem: 388
Ngày 02/11, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số...

Tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 31/10/2020 | 09:59  | Lượt xem: 267
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩ của Ngày Pháp...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid 19 Thành phố Hà Nội (phiên họp số 69)

Ngày đăng 31/10/2020 | 09:44  | Lượt xem: 90
Ngày 30/10, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 1143/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo về công...

Thông báo bổ sung kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/10/2020 | 06:22  | Lượt xem: 851
Ngày 24/10, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" đã có Thông báo số 2849/TB-BTC về bổ...

Thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/10/2020 | 10:38  | Lượt xem: 495
Ngày 23/10, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" đã có Thông báo số 2844/TB-BTC về kết...

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý- Trưởng Ban Chí đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (Phiên họp số 68)

Ngày đăng 23/10/2020 | 09:13  | Lượt xem: 346
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 28/TB-BCĐ về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chí đạo về công...

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp

Ngày đăng 22/10/2020 | 09:29  | Lượt xem: 186
Ngày 20/10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục...

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 67)

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:36  | Lượt xem: 151
Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 27/TB-BCĐ về Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng,...

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu.

Ngày đăng 12/10/2020 | 11:05  | Lượt xem: 275
Ngày 02/10, Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã có văn bản số 11-CV/BTGĐUK về việc Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020) . ...

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 07/10/2020 | 12:57  | Lượt xem: 971
Ngày 06/10, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về Hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020.

Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội tại phiên họp số 66

Ngày đăng 03/10/2020 | 10:27  | Lượt xem: 127
Ngày 02/10, Ban Chỉ đạo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 26/TB-BCĐ về Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng,...

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 18h00 ngày 26/9/2020)

Ngày đăng 26/09/2020 | 04:10  | Lượt xem: 301
Ngày 26/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8628/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 26/9/2020).

Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu vực đến môi trường thành phố.

Ngày đăng 26/09/2020 | 03:58  | Lượt xem: 368
Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không...

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 18h00 ngày 25/9/2020)

Ngày đăng 25/09/2020 | 04:08  | Lượt xem: 240
Ngày 25/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8578/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 25/9/2020).

Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày đăng 25/09/2020 | 02:47  | Lượt xem: 291
Ngày 25/9, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 4719/UBND-KGVX về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội tại phiên họp số 65.

Ngày đăng 25/09/2020 | 02:44  | Lượt xem: 186
Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 25/TB-BCĐ về kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng,...

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 24/9/2020)

Ngày đăng 24/09/2020 | 04:06  | Lượt xem: 177
Ngày 24/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8468/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 24/9/2020).