THÔNG BÁO

Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan

Ngày đăng 18/05/2022 | 08:34  | Lượt xem: 273
Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan tại Hội trường 4A Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: 1. Giới thiệu Luật cư trú năm 2020 2. Bài...

Tài liệu hội tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ Công đoàn cơ sở nghị ngày 11/5/2022

Ngày đăng 10/05/2022 | 06:39  | Lượt xem: 334
1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 ; 2.  Slide bài giảng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 3. Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND   ngày 25/4/2022 của UBND...

Phương án phòng, chống dịch Covid-9 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 07/05/2022 | 12:47  | Lượt xem: 111
Ngày 06/5/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Phương án phòng, chống dịch Covid-9 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết văn...

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

Ngày đăng 05/05/2022 | 07:15  | Lượt xem: 32
Ngày29/4/2022, Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 2213/BYT-DP về việc Tạm dừng khai báo y tế nội địa. Nội dung chi tiết như sau:  

Kế hoạch số 134/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Ngày đăng 02/05/2022 | 12:53  | Lượt xem: 36
Ngày 29/4/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 18/04/2022 | 12:39  | Lượt xem: 786
I. Tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Thành phố về phòng, chống dịch hành phố Hà Nội năm 2022; 2. Kế...

Tài liệu  Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 18/04/2022 | 12:36  | Lượt xem: 112
I. Tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Thành phố về phòng, chống dịch hành phố Hà Nội năm 2022; 2. Kế hoạch...

Tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led

Ngày đăng 14/04/2022 | 11:31  | Lượt xem: 526
Ngày 13/4/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã ban hành văn bản số 04/CV-HĐ về việc tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led:

Điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố"

Ngày đăng 06/04/2022 | 08:38  | Lượt xem: 294
Ngày 06/4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1011/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình...

Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 06/04/2022 | 09:04  | Lượt xem: 404
Ngày 04/4/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022....

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/04/2022 | 12:25  | Lượt xem: 496
Ngày 05/4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết văn bản...

Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Ngày đăng 03/04/2022 | 08:55  | Lượt xem: 184
Ngày 28/3, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 10696/CTHN-QLĐ về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Triển khai thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 16/03/2022 | 12:46  | Lượt xem: 569
Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 735/UBND-KGVX về việc triển khai thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch...

Đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”

Ngày đăng 15/03/2022 | 04:54  | Lượt xem: 630
Ngày 15/3/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-BYT về việc đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc...

Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19

Ngày đăng 14/03/2022 | 05:02  | Lượt xem: 384
Ngày 14/3, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 604/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19". Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây . PBGDPL

Tài liệu tuyên truyền kiến thức chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà

Ngày đăng 07/03/2022 | 09:48  | Lượt xem: 280
Ngày 04/3/2022, Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đã có văn bản số 461/STTTT-BCXBTT về việc tuyên truyền kiến thức chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 04/3/2022)

Ngày đăng 05/03/2022 | 10:02  | Lượt xem: 379
Ngày 04/3, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 169/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 04/3/2022). Nội dung chi tiết...

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 25/02/2022)

Ngày đăng 27/02/2022 | 12:15  | Lượt xem: 248
Ngày 26/2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 149/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 25/02/2022). ...

Công điện số 02/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể Sars-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày đăng 25/02/2022 | 11:52  | Lượt xem: 818
Ngày 24/02, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể...

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 25/02/2022 | 11:46  | Lượt xem: 304
Ngày 24/02/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...