THÔNG BÁO

Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu vực đến môi trường thành phố.

Ngày đăng 26/09/2020 | 03:58  | Lượt xem: 0
Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không...

Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày đăng 25/09/2020 | 02:47  | Lượt xem: 2
Ngày 25/9, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 4719/UBND-KGVX về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội tại phiên họp số 65.

Ngày đăng 25/09/2020 | 02:44  | Lượt xem: 2
Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 25/TB-BCĐ về kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng,...

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 21/9/2020)

Ngày đăng 21/09/2020 | 04:03  | Lượt xem: 0
Ngày 21/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8156/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 21/9/2020).

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2020 | 12:38  | Lượt xem: 200
Ngày 18/9/2020, Sở Tư pháp đã có Thông báo số 2567/TB-STP về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020. Nội dung chi tiết như sau:

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 20/9/2020)

Ngày đăng 20/09/2020 | 03:55  | Lượt xem: 0
Ngày 20/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8127/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 20/9/2020).

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 19/9/2020)

Ngày đăng 19/09/2020 | 03:52  | Lượt xem: 0
Ngày 19/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8126/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 19/9/2020).

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 18/9/2020)

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:53  | Lượt xem: 0
Ngày 18/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8088/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 18/9/2020).

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 17/9/2020)

Ngày đăng 17/09/2020 | 03:49  | Lượt xem: 0
Ngày 17/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8012/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 17/9/2020).

Báo cáo tổng kết cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 17/09/2020 | 09:25  | Lượt xem: 303
Ngày 16/9, Ban Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng đã có Báo cáo số 03/BC-BTC về tổng kết cuộc thi báo cáo viên pháp...

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

Ngày đăng 16/09/2020 | 02:41  | Lượt xem: 1
Ngày 16/9, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 4522/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng BCĐ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội tại Phiên họp số 64.

Ngày đăng 16/09/2020 | 09:21  | Lượt xem: 180
Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 24/TB-BCĐ về Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác...

Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội tại Phiên họp số 63.

Ngày đăng 15/09/2020 | 09:13  | Lượt xem: 82
Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 23/TB-BCĐ về Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác...

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 12/9/2020)

Ngày đăng 13/09/2020 | 03:15  | Lượt xem: 2
Ngày 12/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 7673/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 12/9/2020).

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 11/9/2020)

Ngày đăng 12/09/2020 | 03:17  | Lượt xem: 1
Ngày 11/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 7624/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 11/9/2020).

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 10/9/2020)

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:19  | Lượt xem: 1
Ngày 12/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 7531/BC-SYT về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 10/9/2020)

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 09/9/2020)

Ngày đăng 10/09/2020 | 03:29  | Lượt xem: 0
Ngày 9/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 7401/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 9/9/2020).

Điều chỉnh cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/09/2020 | 05:24  | Lượt xem: 120
Ngày 07/9/2020, Ban tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTC về việc điều chỉnh cơ cấu giải...

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 08/9/2020)

Ngày đăng 09/09/2020 | 03:31  | Lượt xem: 1
Ngày 8/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 7341/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 8/9/2020).

Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/09/2020 | 02:58  | Lượt xem: 1
Ngày 08/9, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 2832-TB/TU về Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố