Thông báo

Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 15/09/2023 | 11:34  | Lượt xem: 464
Ngày 12/9/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND vềhưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL

Ngày đăng 16/08/2023 | 11:27  | Lượt xem: 249
Ngày 11/8/2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 06/CV-HĐ về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và...

Thông báo số 2822/TB-BTC về việc thông báo Kết quả điểm thi video tham gia Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 10/08/2023 | 03:24  | Lượt xem: 391
Ngày 09/8/2023, Ban Tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" đã ban hành Thông báo số 2822/TB-BTC về việc thông báo Kết quả điểm thi video tham gia Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành...

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 10/08/2023 | 03:24  | Lượt xem: 312
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp phát hành xin mời xem tại đây PBGDPL

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cải đạt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/07/2023 | 11:09  | Lượt xem: 580
Ngày 28/6/2023 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cải đạt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa...

Đề cương tuyên truyền các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

Ngày đăng 21/06/2023 | 10:36  | Lượt xem: 736
Ngày 21/6/2023, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Công văn số 1579-CV/BTGTU về việc tuyên truyền các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, đăng ký, kích hoạt tài khoản...

Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục TTHC liên thông

Ngày đăng 08/06/2023 | 10:29  | Lượt xem: 682
Ngày 06/6/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND...

Tài liệu Hội nghị phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Tiếp cận thông tin (8h00 ngày 30/5/2023)

Ngày đăng 29/05/2023 | 01:12  | Lượt xem: 877
Tài liệu Hội nghị phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Tiếp cận thông tin (8h00 ngày 30/5/2023): 1. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 2. Luật Tiếp cận thông tin năm...

Cuộc thi hoà giải viên giỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 25/05/2023 | 01:05  | Lượt xem: 1264
Ngày 24/3/2023, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Hoà giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/05/2023 | 09:36  | Lượt xem: 582
Ngày 16/5/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và Dịch vụ công trực tuyến"...

Quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 18/05/2023 | 09:36  | Lượt xem: 469
Ngày 17/5/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2770/QĐ-UBND ban hành thể lệ Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Nội dung chi tiết văn bản xin...

Kế hoạch tổng kết 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/05/2023 | 09:31  | Lượt xem: 471
Ngày 16/5/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về tổng kết 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 21/4/2023)

Ngày đăng 27/04/2023 | 10:55  | Lượt xem: 299
Ngày 25/4/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 399/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 21/4/2023)

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/04/2023 | 10:07  | Lượt xem: 408
Ngày 18/4/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn hỏa tốc số 1149/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây ...

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Ngày đăng 18/04/2023 | 10:04  | Lượt xem: 544
Ngày 10/4/2023, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ký Quyết định số 527/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt...

Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 10/04/2023 | 10:16  | Lượt xem: 589
Ngày 10/4/2023, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1114/STP-PBGDPL về việc Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích. Nội...

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 25/03/2023 | 11:04  | Lượt xem: 809
Ngày 24/3/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 25/03/2023 | 04:23  | Lượt xem: 816
Ngày 24/3/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc Tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Nội dung chi tiết văn bản xin mời...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/03/2023 | 11:19  | Lượt xem: 618
Ngày 01/3/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội. ...