Thông báo

Tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Ngày đăng 31/05/2024 | 04:40  | Lượt xem: 53
Ngày 30/5/2024, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn sắ 1743/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý...

Tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Ngày đăng 22/04/2024 | 09:50  | Lượt xem: 1012
Ngày 22/4/2024, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1318/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/03/2024 | 10:10  | Lượt xem: 796
Ngày 15/3/2024, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 819/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống...

Tài liệu Hội nghị "Ngày Pháp luật" để tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu thầu năm 2023 và một số văn bản triển khai thi hành Luật Đầu thầu

Ngày đăng 11/03/2024 | 05:55  | Lượt xem: 256
1. Một số quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 24-2024 - BCV Nghiêm Ngọc Dũng   2. Luật Đấu thầu năm 2023   3. Nghị định số 24-2024 của Chính phủ...

Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 23/02/2024 | 01:38  | Lượt xem: 510
Ngày 21/02/2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 01/CV-HĐ về việc Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và...

Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày đăng 29/01/2024 | 10:30  | Lượt xem: 726
Ngày 29/01/2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau...

Phóng sự tổng kết công tác tư pháp năm 2023

Ngày đăng 19/01/2024 | 04:47  | Lượt xem: 571
PBGDPL

Tài liệu về Lý lịch tư pháp và Xóa án tích

Ngày đăng 09/01/2024 | 08:19  | Lượt xem: 1038
1. Sổ tay về Lý lịch tư pháp và Xóa án tích: Xin mời xem tại đây 2. Video về Lý lịch tư pháp và Xóa án tích     3. Audio về Lý...

Kế hoạch Công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 05/01/2024 | 06:06  | Lượt xem: 424
Ngày 03/01/2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Nội dung chi tiết Kế hoạch xin mời xem tại đây . ...

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 03/01/2024 | 10:48  | Lượt xem: 503
Ngày 29/12/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024

Ngày đăng 02/01/2024 | 11:24  | Lượt xem: 318
Ngày 28/12/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 126-HD/BTGTU về việc Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024. Nội dung chi tiết xin...

Tài liệu truyền thông về LLTP và quyền được xóa tích

Ngày đăng 02/01/2024 | 11:19  | Lượt xem: 150
Ngày 27/12/2023, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã ban hành Công văn số 854/TTLLTPQG-HCTH về việc phát hành tài liệu truyền thông về LLTP và quyền được xóa tích. Nội dung chi tiết:

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 10/12/2023 | 01:39  | Lượt xem: 429
Ngày 06/12/2023, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã có Chỉ thị số 26-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 15/09/2023 | 11:34  | Lượt xem: 954
Ngày 12/9/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND vềhưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL

Ngày đăng 16/08/2023 | 11:27  | Lượt xem: 423
Ngày 11/8/2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 06/CV-HĐ về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và...

Thông báo số 2822/TB-BTC về việc thông báo Kết quả điểm thi video tham gia Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 10/08/2023 | 03:24  | Lượt xem: 614
Ngày 09/8/2023, Ban Tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" đã ban hành Thông báo số 2822/TB-BTC về việc thông báo Kết quả điểm thi video tham gia Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành...

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 10/08/2023 | 03:24  | Lượt xem: 556
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp phát hành xin mời xem tại đây PBGDPL

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cải đạt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/07/2023 | 11:09  | Lượt xem: 683
Ngày 28/6/2023 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cải đạt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa...