THÔNG BÁO

Tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/09/2022 | 12:41  | Lượt xem: 42
Ngày 30/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung chi...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 18/09/2022 | 12:36  | Lượt xem: 571
Ngày 13/9/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Ngày đăng 16/09/2022 | 12:41  | Lượt xem: 280
Ngày 15/9/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3024/UBND-ĐT về việc tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các...

Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/09/2022 | 12:36  | Lượt xem: 29
Ngày 09/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết xin mời xem tại...

Hướng dẫn tham gia bình chọn video clip cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/08/2022 | 10:37  | Lượt xem: 4819
Ngày 30/8/2022, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành công văn số 2335/ STP-BTC về việc hướng dẫn tham gia bình chọn video clip cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn...

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Ngày đăng 11/08/2022 | 09:39  | Lượt xem: 294
Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2594/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. Nội dung chi tiết văn bản như sau:

Công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19

Ngày đăng 10/08/2022 | 09:26  | Lượt xem: 371
Ngày 09/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có Công điện số 03/CĐ-UBND về việc  tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Tài liệu Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (ngày 10/8/2022)

Ngày đăng 09/08/2022 | 05:09  | Lượt xem: 325
1.     Luật  Phòng, chống tham nhũng; 2.     Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Quy trình Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 02/08/2022 | 09:42  | Lượt xem: 101
Ngày 21/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định số 2549/QĐ-UBND ban hành Quy trình Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia...

Hà nội: Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày đăng 29/07/2022 | 02:52  | Lượt xem: 206
Ngày 28/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2430/UBND-KGVX về việc  tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại...

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày đăng 23/07/2022 | 11:29  | Lượt xem: 596
Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2347/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 16/07/2022 | 08:17  | Lượt xem: 390
Ngày 07/7/2022, Ban tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 104-CV/BTGĐUK về gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

Ngày đăng 11/07/2022 | 09:04  | Lượt xem: 214
Ngày 08/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 02/07/2022 | 09:49  | Lượt xem: 776
Ngày 01/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền miệng và củng cố, kiện toàn hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/06/2022 | 09:42  | Lượt xem: 327
Ngày 27/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 10/HD-BTV về Công tác tuyên truyền miệng và củng cố, kiện toàn hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các...

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Ngày đăng 12/06/2022 | 05:34  | Lượt xem: 541
Ngày 03/6, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về vệc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

“Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 31/05/2022 | 12:06  | Lượt xem: 1264
1. Cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia: 2. Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên...