THÔNG BÁO

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/12/2020 | 21:36  | Lượt xem: 149

Ngày 03/12/2020, UBND Thành phố đã có Công văn số 5628/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL