THÔNG BÁO

Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan
Ngày đăng 18/05/2022 | 08:34  | Lượt xem: 365

Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan tại Hội trường 4A Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố:

1. Giới thiệu Luật cư trú năm 2020

2. Bài giảng Luật cư trú

3. Giới thiệu đề án 06