THÔNG BÁO

Tài liệu Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; Tổng kết cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”
Ngày đăng 04/11/2020 | 16:06  | Lượt xem: 970

STT Tên tài liệu  
1 Dự kiến chương trình Bản scan
2 Sơ đồ chỗ ngồi dự Lễ Bản scan
3 Báo cáo tổng kết cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội Bản scan
4 Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội Bản scan
5 Báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bản scan
6 Quyết định ban hành cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bản scan

 

PBGDPL