THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 67)
Ngày đăng 15/10/2020 | 10:36  | Lượt xem: 151

Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 27/TB-BCĐ về Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội tại phiên họp số 66.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL