THÔNG BÁO

Kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội tại phiên họp số 65.
Ngày đăng 25/09/2020 | 14:44  | Lượt xem: 138

Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 25/TB-BCĐ về kết luận của PCT UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội tại phiên họp số 65.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL