THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác quý IV năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng
Ngày đăng 21/12/2020 | 18:32  | Lượt xem: 535

Ngày 21/12, Văn phòng UBND Thành phố đã có Thông báo số 586/TB-VP về Kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác quý IV năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL