THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Ngày đăng 11/11/2020 | 00:31  | Lượt xem: 938

Ngày 06/11, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL