THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố
Ngày đăng 16/12/2020 | 18:38  | Lượt xem: 294

Ngày 15/12, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về thực hiện kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL