THÔNG BÁO

Kế hoạch phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2021.
Ngày đăng 31/12/2020 | 09:59  | Lượt xem: 296

Ngày 24/12/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2021.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL