THÔNG BÁO

Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 04/12/2020 | 21:39  | Lượt xem: 168

Ngày 03/12, Chủ tịch UBND Thành phố đã có Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL