THÔNG BÁO

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 31/12/2020 | 09:55  | Lượt xem: 122

Ngày 25/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL