THÔNG BÁO

Chỉ thị của Ban bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021
Ngày đăng 10/12/2020 | 18:43  | Lượt xem: 51

Ngày 09/12, Ban Chấp hành Trung ương đã có Chỉ thị số 48-CT/TW về việc Tổ chức Tết năm 2021

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL