THÔNG BÁO

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 18h00 ngày 25/9/2020)
Ngày đăng 25/09/2020 | 16:08  | Lượt xem: 178

Ngày 25/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8578/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 25/9/2020).

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL