THÔNG BÁO

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 21/9/2020)
Ngày đăng 21/09/2020 | 16:03  | Lượt xem: 98

Ngày 21/9, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 8156/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 21/9/2020).

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL