Thông báo

“Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng 31/05/2022 | 00:06  | Lượt xem: 9023

1. Cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia:

2. Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia:

PBGDPL