QUY ĐỊNH MỚI

Quy định mới về kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

Ngày đăng 06/07/2020 | 10:36  | Lượt xem: 2
Nghiêm cấm việc lợi dụng công tác kiểm soát xuất nhập cảnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc kiểm soát xuất nhập cảnh nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp không đủ điều...

Phải đảm bảo khoảng cách khi xây dựng cửa hàng xăng dầu

Ngày đăng 06/07/2020 | 11:21  | Lượt xem: 38
Khoảng cách giữa các bể chứa đặt ngầm không nhỏ hơn 0,5m; khoảng cách từ bể chứa đặt ngầm đến gian bán hàng không nhỏ hơn 2m; khoảng cách từ họng nhập kín đến gian bán hàng không nhỏ hơn 3m

Từ 1/7/2020, đối tượng được cấp giấy thông hành qua biên giới Việt Nam

Ngày đăng 04/07/2020 | 10:56  | Lượt xem: 56
Người đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có thể ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó nộp hồ sơ và nhận kết quả thay.

Quy định mới về chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ

Ngày đăng 02/07/2020 | 05:33  | Lượt xem: 49
Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 53.640.000 đồng; người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 14.900.000 đồng

Giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được hỗ trợ tiền đóng học phí

Ngày đăng 01/07/2020 | 09:20  | Lượt xem: 54
Nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp...

Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 30/06/2020 | 10:17  | Lượt xem: 54
Đối với các tuyến kênh xác định được chân mái ngoài có lưu lượng nhỏ hơn 02 m3/s (trừ kênh nội đồng), phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài trở ra tối thiểu là 01 m.

Quy định về công bố hợp quy đối với thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng 30/06/2020 | 02:45  | Lượt xem: 229
Trước khi lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động liên quan đến kinh doanh thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam phải công bố...

Hướng dẫn về phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông

Ngày đăng 29/06/2020 | 10:28  | Lượt xem: 77
Khi tham gia điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa đến quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID -19 và trở về Việt Nam người điều khiển phương tiện: chỉ được chở hàng đến khu vục giao, nhận hàng...

Những trường hợp được thanh toán bảo hiểm y tế bằng giá dịch vụ kỹ thuật

Ngày đăng 26/06/2020 | 10:25  | Lượt xem: 40
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán...

Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 26/06/2020 | 05:54  | Lượt xem: 111
Bãi bỏ thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

Tổng chi phí lãi vay được trừ bằng 30% tổng lợi nhuận thuần khi doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày đăng 26/06/2020 | 10:03  | Lượt xem: 112
Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt...

Giảm 50% mức thu lệ lệ phí cấp Căn cước công dân từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020

Ngày đăng 25/06/2020 | 10:21  | Lượt xem: 26
Giảm từ 30.000 đồng xuống còn 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân đối với Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân;

Xã, phường, Thị trấn loại II được tăng phó Chủ tịch từ ngày 01/7/2020

Ngày đăng 25/06/2020 | 10:11  | Lượt xem: 74
Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Hiện tại Xã loại I có không quá 02 Phó Chủ...

Quy định về giải quyết khiếu nại trong Tòa án

Ngày đăng 23/06/2020 | 10:25  | Lượt xem: 110
Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân của các Tòa án nhân dân; việc tiếp nhận khiếu nại được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc qua...

Hà Nội ban hành quy chế quản lý văn bản điện tử

Ngày đăng 22/06/2020 | 09:59  | Lượt xem: 114
Văn bản điện tử phải được đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình phát hành, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ và được phát hành ngay trong ngày văn...

Nội dung chi giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Ngày đăng 19/06/2020 | 02:55  | Lượt xem: 98
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo duc người dưới 18 tuổi phạm tọi đươc...

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Ngày đăng 19/06/2020 | 12:04  | Lượt xem: 154
Từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 5.000.000 đồng/vụ việc; Phí thấm định hồ sơ hưởng miễn trừ...

Quy định mới về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức điện tử không dừng

Ngày đăng 18/06/2020 | 11:58  | Lượt xem: 78
Chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản thu phí để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo quy định; trường hợp phương tiện giao thông đường bộ được gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài...

Giảm 20% lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB

Ngày đăng 18/06/2020 | 06:45  | Lượt xem: 114
Lệ phí Cấp mới hộ chiếu: 160.000 đồng (mức thu trước đó là 200.000 đồng); Lệ phí Cấp lại hộ chiếu do bị hỏng hoặc bị mất: 320.000 (mức thu trước đó là 400.000 đồng);

Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi hành dân sự

Ngày đăng 17/06/2020 | 11:03  | Lượt xem: 82
Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự: công dân nộp đơn tố cáo hoặc đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền và ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo; các tài liệu, hồ sơ chứng minh kèm theo.