HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà
Ngày đăng 24/04/2024 | 15:25  | Lượt xem: 52

Dự kiến ngày tháng 2/2024, chính thức đưa vào thực hiện (đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và Ứng dụng quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy).

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định  danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và  cứu nạn cứu hộ (CNCH): Quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên toàn  địa bàn Thành phố, từng địa bàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và đối với  từng lĩnh vực, loại hình cơ sở; quản lý dữ liệu về điều kiện an toàn PCCC và CNCH  đối với từng cơ sở; truy xuất thông tin phục vụ công tác định hướng, dự báo tình  hình, phân tích đánh giá và thống kê, báo cáo khi cần thiết. 

Tại Kế hoạch đưa ra chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động  PCCC&CNCH sử dụng thành thạo Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác  thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư;  Tối thiếu 70% dân số trên địa bàn được lựa chọn thí điểm biết ứng dụng  quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy Thành phố;  Tối thiểu 80% các thông báo về sự cố về PCCC&CNCH của người dân,  doanh nghiệp được gửi, tiếp nhận và xử lý theo quy trình điện tử trên Ứng dụng  quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

 Giai đoạn 1 (từ ngày 25/4/2024 đến 30/6/2024): Thực hiện đối với cơ sở  chung cư mini (nhà ở nhiều căn hộ), nhà trọ trên địa bàn Thành phố; nhà ở kết  hợp sản xuất kinh doanh thuộc Phụ lục I Nghị định 136/2020/NĐ-CP; tiêp tục  Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu  dân cư. 

Giai đoạn 2 (từ ngày 01/7/2024 đến 30/9/2024): Thực hiện đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn Thành phố; thực hiện thí điểm Ứng dụng  quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Dự kiến ngày tháng  2/2024, chính thức đưa vào thực hiện (đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và  Ứng dụng quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy). 

Các nhiệm vụ thực hiện như xây dựng hạ tầng kết nối mạng, nền tảng đối với các phần mềm nêu trên  để phục vụ triển khai trên hệ thống;  Kiểm tra, đánh giá và các biện pháp cần thiết về công tác bảo mật an toàn  thông tin mạng phục vụ nhập liệu và quản lý dữ liệu phần mềm; Các đơn vị đăng ký số lượng tài khoản phục vụ nhập liệu (căn cứ theo số  lượng cán bộ được giao thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC);  Tạo các tài khoản phục vụ nhập liệu, tổ chức tập huấn và bàn giao công  nghệ đối với Công an Thành phố, UBND cấp huyện, sau đó các UBND cấp  huyện tổ chức tập huấn cho toàn bộ các xã/phường thuộc Thành phố để phục vụ  công tác nhập liệu...

Thực hiện việc truy xuất báo cáo đối với cơ sở, địa bàn, lĩnh vực, chuyên  đề, số lượng cơ sở đảm bảo, không đảm bảo về PCCC theo các điều kiện về PCCC,  công tác xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, số liệu cháy  nổ; truy xuất thông tin đối với nhà dân, cơ sở thuộc diện quản lý về thông tin quy  mô công trình vị trí tọa độ phương án thoát nạn, giao thông, nguồn nước, phương  tiện cần huy động…. phục vụ công tác chữa cháy, CNCH và khi có yêu cầu. 

Theo Kế hoạch, viễn thông Hà Nội (VNPT) chịu trách nhiệm toàn  bộ chi phí triển khai thử nghiệm, bao gồm: Hạ tầng phần mềm, phần cứng; hạ tầng  kỹ thuật phục vụ việc cài đặt; vận hành hệ thống, an toàn bảo mật thông tin; hỗ trợ  nhận sự khảo sát, đào tạo triển khai trong phạm vi kế hoạch; Mọi chi phí phát sinh  trong quá trình thử nghiệm do đơn vị triển khai thí điểm chịu trách nhiệm.

Mai Hoa