HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật đất đai cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật
Ngày đăng 21/04/2024 | 21:37  | Lượt xem: 71

Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội; Trưởng, phó và công chức phòng Tư pháp Huyện; công chức Tư pháp - Hộ tịch, các tuyên truyền viên pháp luật 18 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội (Ảnh: melinh.hanoi.gov.vn).

Theo TS Lê Thị Hoa - Báo cáo viên Học viện Hành chính Quốc gia, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, ngày 18/01/2024 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Đáng chú ý, Luật Đất đai năm 2024 có nhiều quy định mới bảo vệ tốt hơn quyền hợp pháp của người dân, đặc biệt trong trường hợp người bị thu hồi đất, góp phần hạn chế và giải quyết tốt hơn khiếu kiện về đất đai, như đa dạng hình thức bồi thường về đất, quy định thêm nhiều khoản hỗ trợ cho người bị thu hồi đất.

Cụ thể, về thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư, Luật Đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, các dự án mà Nhà nước thu hồi trong trường hợp này phải là các dự án: (1) xây dựng công trình công cộng; (2) xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; (3) các trường hợp khác, bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như: nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách.

Bên cạnh đó, luật cũng đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng với nhiều điểm mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; vì lợi ích chung của cộng đồng và vì sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng, của địa phương...

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, người có đất bị thu hồi chỉ được bồi thường về đất cùng mục đích sử dụng hoặc được bồi thường bằng tiền. Trong khi đó, theo các Điều: 91, 92, 95 đến 100 Luật Đất đai năm 2024 hình thức bồi thường cho người bị thu hồi đất đa dạng hơn, như bồi thường: Bằng đất cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, bằng tiền, bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở nếu người bị thu hồi đất có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất; đồng thời quy định người có đất ở thu hồi được ưu tiên lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền nếu có nhu cầu và phải đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 108, Điều 109 Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định thêm nhiều khoản hỗ trợ cho người bị thu hồi đất. Bổ sung quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đối với các trường hợp thuộc nhóm yếu thế, hạn chế khả năng lao động như cá nhân thuộc nhóm bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; hỗ trợ di dời vật nuôi cho hộ gia đình; điều chỉnh quy định hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm... Đây là những quy định mới nhằm tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, thể hiện đồng bộ các chính sách khác nhau liên quan tới quyền lợi của người dân.

TS Lê Thị Hoa - Báo cáo viên Học viện Hành chính Quốc gia thông tin những điểm mới của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (Ảnh: melinh.hanoi.gov.vn).

Trước đó, Sở Tư pháp TP Hà Nội cũng đã phối hợp với UBND huyện Đông Anh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện.

Theo đánh giá của nhiều tuyên truyền viên, kiến thức từ các lớp tập huấn thiết thực và hữu ích, góp phần giúp đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở nắm vững kiến thức pháp luật về Đất đai để phục vụ nhiệm vụ công tác, trong đó có việc kịp thời tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

Thùy Dương