HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Gắn phổ biến giáo dục pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố
Ngày đăng 18/03/2015 | 00:00  | Lượt xem: 134

Chiều 17-3, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở năm 2014 và phương hướng triển khai công tác năm 2015.

Chiều 17-3, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở năm 2014 và phương hướng triển khai công tác năm 2015.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương cho biết, năm 2014, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đáng chú ý là các đối tượng như thanh niên, phụ nữ, người lao động trong khu công nghiệp, đối tượng tại các Trung tâm lao động xã hội, tiếp cận pháp luật từ các chương trình, Đề án về PBGDPL của Thành phố.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2014

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động PBGDPL của một số quận, huyện còn hình thức, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; đội ngũ cán bộ Tư pháp ở xã, phường còn thiếu, lại được phân công nhiều nhiệm vụ nên gặp khó khăn trong công tác PBGDPL…

Năm 2015, công tác PBGDPL của thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào việc phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua, có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân như Hiến pháp, Luật Đất đai 2013, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Công chứng, Luật Tiếp công dân, Luật Xây dựng, Luật Bảo hiểm y tế…; tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa thi hành; tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trật tự xây dựng đô thị; phòng cháy, chữa cháy; giải phóng mặt bằng; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội; tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015; củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ này; tăng cường củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, tập huấn, nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố;  triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KT/TW ngày 19-4-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2012-2016 và các Đề án thuộc Chương trình; Kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn TP Hà Nội; tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL năm 2015 tại các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ đề ra, tại Hội nghị, đại diện nhiều quận, huyện đề xuất cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp cho từng loại luật, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn công tác chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng trong công tác tuyên truyền. Cùng với đó, bổ sung nguồn lực cho công tác PBGDPL…

Ghi nhận những kết quả trong công tác PBGDPL của Hà Nội đồng chí Đỗ Xuân Lân, Quyền Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp đánh giá, “công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố. Nội dung tuyên truyền thiết thực, bám sát nhu cầu của người dân, hình thức phong phú, đa dạng.  Trong đó, mô hình Trang thông tin điện tử "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật" của Hà Nội là mô hình hay, Bộ Tư pháp sẽ đề xuất nhân rộng mô hình này trong toàn quốc”. 

Đ/c Đỗ Xuân Lân, Quyền Vụ trưởng Vụ PBGDPL đánh giá cao những kết quả trong công tác PBGDPL của Hà Nội

Đối với nhiệm vụ của năm 2015, Quyền Vụ trưởng Vụ PBGDPL Đỗ Xuân Lân đề nghị, Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL, bám sát các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua có liên quan thiết thực, trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và  nhân dân; các dự án luật đang được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến; tập trung vào quá trình góp ý cho Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cũng như các vấn đề dư luận quan tâm để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; Triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGPL thành phố, kịp thời tổng kết phát hiện vướng mắc bất cập trong thực hiện Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở…, dự báo những vấn đề phát sinh để kiến nghị Trung ương hoàn thiện chính sách... Đồng chí cũng lưu ý, cần xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tiễn ở địa phương để triển khai các chương trình, Đề án PBGDPL một cách bài bản, hiệu quả….

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, PBGDPL cần bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nhìn thẳng vào những vấn đề bức xúc của thành phố trên các lĩnh vực cải cách hành chính, trật tự văn minh đô thị, phòng chống cháy nổ,… để xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: "Công tác PBGDPL phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố"

Cũng theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, PBGDPL là công việc “âm thầm”, “lặng lẽ” nhưng mang đến hiệu quả lâu dài. Do đó cần tiến hành một cách căn cơ, bền vững. Hoạt động PBGDPL nên hướng về cơ sở, hướng đến từng đường làng ngõ xóm, đến với từng hộ gia đình, từng người dân cụ thể, quan tâm đến các đối tượng như học sinh, sinh viên… Làm được điều này, sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng cán bộ cơ sở đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, cần tăng cường tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật; biên soạn, in ấn các bộ tài liệu về những tình huống thật cụ thể, thực tế cho đội ngũ cán bộ cơ sở để phục vụ hoạt động tuyên truyền, PBGDPL.

Hải Yến