HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đọc sách - giải pháp hiệu quả khai thác kho tàng tri thức pháp lý
Ngày đăng 21/04/2024 | 21:36  | Lượt xem: 60

Đó là tinh thần của các trao đổi tại Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật” do Cục Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2024).

Sách pháp luật – phương tiện đưa tri thức pháp lý đến người dân

Theo ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) sách là kho tàng tri thức quý báu, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin về tri thức nhân loại đến người dân. Sách pháp luật là công cụ quan trọng, là phương tiện để thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa tri thức pháp lý đến người dân.

Phó Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: moj.gov.vn)

Ông Trần Văn Tùy, Phó Trưởng phòng truyền thông chính sách, PBGDPL (Cục PBGDPL) nhấn mạnh: thực tiễn cho thấy, PBGDPL qua sách pháp luật có thể đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhiều đối tượng với trình độ nhận thức khác nhau.

Thông qua đọc sách pháp luật, độc giả sẽ được trang bị nội dung, kiến thức pháp luật; các quy định về quyền, nghĩa vụ pháp lý cụ thể trong từng lĩnh vực để nâng cao hiểu biết của bản thân. Hiểu biết pháp luật sẽ giúp hình thành trong người dân niềm tin vào luật pháp; tăng cường ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đa dạng hình thức đọc sách pháp luật

Theo quy định tại Điều 11, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, sách và tài liệu pháp luật là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, hiện nay, sách pháp luật rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều đại biểu tại Tọa đàm, văn hóa đọc nói chung, văn hóa đọc sách pháp luật nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ với việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đa dạng hình thức tiếp cận thông tin pháp luật. Mỗi năm trung bình 1 người dân Việt Nam chỉ đọc tham khảo 4 đầu sách pháp luật; tình hình quản lý, khai thác sách pháp luật, thiết chế văn hóa thông tin cơ sở cũng nhiều khó khăn, cần giải pháp để giải quyết; số lượng người tìm đọc sách pháp luật chưa nhiều…

Để nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật, theo các đại biểu cần tiếp tục ban hành thể chế, chính sách để khuyến khích văn hóa đọc và thiết chế hiệu quả phục vụ văn hóa đọc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc xuất bản các loại hình sách pháp luật điện tử; quan tâm đầu tư, xuất bản sách pháp luật dành cho đối tượng là người yếu thế trong xã hội.

Sách pháp luật là công cụ quan trọng, là phương tiện để thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa tri thức pháp lý đến người dân (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Cùng với đó, cần thường xuyên bổ sung, khai thác triệt để nguồn sách, báo, tài liệu có trong các thiết chế văn hóa, thông tin ở cơ sở, cộng đồng để phục vụ nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu; phổ biến rộng rãi, kịp thời các loại sách, báo, tài liệu pháp luật bằng hình thức thông tin thư mục, hướng dẫn tra cứu và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.

Từ hiệu quả thiết thực với mô hình “Quán cà phê pháp luật” tại Hậu Giang, ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang đề xuất nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật này, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Chú trọng định hướng từ gia đình, nhà trường về văn hóa đọc nhất là đọc sách pháp luật, nhằm giúp học sinh có nền tảng tri thức, tạo cho các em có thói quen tự tìm hiểu pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Nhằm phát huy hiệu quả Tủ sách pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu và trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, Thượng tá Lương Khắc Của, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng cho rằng: cấp chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các đồn biên phòng trong phối hợp với cơ quan chức năng của ngành văn hóa tư tưởng, tư pháp và bưu điện để xây dựng và tổ chức tốt hoạt động của tủ sách pháp luật trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, biện pháp từng tuyến biên giới phù hợp với tính chất nhiệm vụ của từng cơ quan và trình độ dân trí mỗi vùng…

Thùy Dương