HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, tặng quà trong dịp Tết Trung thu

Ngày đăng 21/07/2024 | 09:49  | Lượt xem: 30
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ...

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2024

Ngày đăng 21/07/2024 | 09:48  | Lượt xem: 41
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; nâng cao kỷ cương,...

Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày đăng 21/07/2024 | 08:09  | Lượt xem: 41
Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm đưa công tác PBGDPL đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả; nâng...

Công đoàn Hà Nội tham gia xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Ngày đăng 18/07/2024 | 10:25  | Lượt xem: 60
Ngày 18/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) có chủ đề “Ngày hội Công đoàn Thủ đô”...

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”

Ngày đăng 18/07/2024 | 04:58  | Lượt xem: 56
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi.

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày đăng 17/07/2024 | 01:14  | Lượt xem: 59
Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Ngày giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng,...

Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã giai đoạn 2024 – 2030

Ngày đăng 16/07/2024 | 04:50  | Lượt xem: 50
Thang điểm đánh giá là 100: Điểm đánh giá qua thẩm định (tối đa) là 70/100;- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học (ĐT XHH) (tối đa) là 30/100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với...

Đời sống tinh thần công nhân khu nhà trọ được quan tâm

Ngày đăng 15/07/2024 | 10:19  | Lượt xem: 57
Việc thành lập Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Tủ sách Công đoàn tại các Khu nhà trọ công nhân thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo đời sống tinh thần...

Nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế

Ngày đăng 11/07/2024 | 04:15  | Lượt xem: 112
Ngày 11/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ...

Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 10/07/2024 | 09:34  | Lượt xem: 83
Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành...

Huyện Hoài Đức với mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường “Ngôi nhà của Pin”

Ngày đăng 10/07/2024 | 09:09  | Lượt xem: 71
Mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường "Ngôi nhà của Pin" chính là việc tạo ra các điểm thu gom Pin đã qua sử dụng tại các nơi công cộng

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày đăng 09/07/2024 | 03:51  | Lượt xem: 74
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Kết hợp...

Triển khai Hội thi “Công đoàn Thủ đô - Hành trình xây dựng và phát triển”

Ngày đăng 09/07/2024 | 02:05  | Lượt xem: 77
Hội thi “Công đoàn Hà Nội - Hành trình xây dựng và phát triển” nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; về hành trình xây dựng và...

Tăng cường tương tác trực tuyến qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi

Ngày đăng 08/07/2024 | 12:30  | Lượt xem: 60
Nền tảng ứng dụng “Công dân Thủ đô số” – iHaNoi là kênh tương tác giúp người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời số dân sinh búc xúc tới các cấp chính quyền Thành phố để...

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên toàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/07/2024 | 05:54  | Lượt xem: 69
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Luật Căn cước đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn Thành phố; bảo đảm điều...

6 tháng đầu năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Ngày đăng 05/07/2024 | 05:48  | Lượt xem: 54
Đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt dưới cờ, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trao đổi thông tin trong học sinh về vai trò của học sinh trong việc góp phần thực hiện tốt...

Quận Hai Bà Trưng có nhiều hình thức, mô hình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở

Ngày đăng 05/07/2024 | 09:09  | Lượt xem: 67
Việc triển khai mô hình đang được triển khai ở phường Quỳnh Lôi và phường Phạm Đình Hổ đều mang đến ảnh hưởng tích cực đến tình hình an ninh trật tử trên địa bàn.

Phổ biến pháp luật trên môi trường số - hướng tới phục vụ hiệu quả nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật

Ngày đăng 03/07/2024 | 10:59  | Lượt xem: 91
Chuyển đổi phương thức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ truyền thống sang môi trường số; đáp ứng hiệu quả nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của người dân. Đó là một trong những...

Hà Nội, thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 tạo đột phá về chuyển đổi số

Ngày đăng 03/07/2024 | 10:58  | Lượt xem: 79
Thông tin kịp thời các dịch vụ, tiện ích hỗ trợ tới người dân, doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp có thể tương tác trực tiếp với các cấp chính quyền Thành phố trên môi trường số nhanh...

250 cán bộ Công đoàn Thủ đô được tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày đăng 02/07/2024 | 05:59  | Lượt xem: 67
Công tác bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng, để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác này, ngày 25/6, Liên...