HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu qủa công tác phòng ngừa xâm hại trẻ em

Ngày đăng 26/11/2020 | 02:58  | Lượt xem: 5
"Chỉ khi nào xã hội đồng lòng phát hiện phòng ngừa, xâm hại trẻ em, bóc lột trẻ em thì những hành vi xâm hại quyền trẻ em nói chung, trong đó có xâm hại trẻ em mới suy giảm và chấm dứt”, Cục trưởng...

Tổ chức 03 chiến dịch nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy mô lớn

Ngày đăng 26/11/2020 | 11:50  | Lượt xem: 1
Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng;

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 25/11/2020 | 10:41  | Lượt xem: 1
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị y tế chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn...

Quận Bắc Từ Liêm: Phổ biến giáo dục pháp luật góp phần xoay chuyển nhận thức cho thanh thiếu niên

Ngày đăng 25/11/2020 | 01:00  | Lượt xem: 19
Nhờ được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời đã góp phần lxoay chuyển nhận thức về kiến thức pháp luật đối với nhiều thanh thiếu niên. Trong đó, nhiều thanh niên vi phạm từ sự thay...

Hội nông dân Thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì tốt mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Ngày đăng 23/11/2020 | 10:24  | Lượt xem: 56
Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân từ Thành phố đến các huyện, thị xã, luôn sâu sát cơ sở, lắng nghê tâm...

14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường

Ngày đăng 21/11/2020 | 03:34  | Lượt xem: 96
Một trong những chính sách nổi bật của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là: Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng, thể tích thay cho việc tính bình quân...

Nhìn lại 5 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/11/2020 | 08:58  | Lượt xem: 86
Sau 5 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Ba Vì đã bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo...

Đọc sách đã dần trở thành thói quen và nét đẹp trong đời sống xã hội Thủ đô.

Ngày đăng 18/11/2020 | 11:13  | Lượt xem: 84
Thành phố đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền như chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên môn phục vụ nhiệm vụ chính trị, giao nhiệm vụ cho các đơn vị báo chí của...

Quận Ba Đình: Nhiều mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Ngày đăng 17/11/2020 | 10:36  | Lượt xem: 88
Quận cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội diễn, thi kiến thức mô phỏng theo hình thức rung chuông vàng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản vị thanh niên, tổ chức...

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Ngày đăng 17/11/2020 | 04:55  | Lượt xem: 105
Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 15/12/2020 các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận đẩy mạnh truyền thông bằng các hình thức đa dạng, phong phú thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống...

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản

Ngày đăng 16/11/2020 | 08:49  | Lượt xem: 89
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản với các hình thức...

Thôn 6 xã Thuần Mỹ, Ba Vì thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng

Ngày đăng 15/11/2020 | 03:40  | Lượt xem: 82
Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, thôn 6 đã tiến hành họp dân, tuyên truyền đến nhân dân biết để thực hiện. Chi bộ thôn cũng quán triệt đến các...

Hà Nội: Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác PBGDPL.

Ngày đăng 14/11/2020 | 09:56  | Lượt xem: 66
Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân là trung tâm; bám sát thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh...

Đại biểu đề xuất thiết kế một chương về tuyên truyền, phòng, chống ma túy

Ngày đăng 13/11/2020 | 03:02  | Lượt xem: 85
Ngày 13-11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi.

Hà Nội: Tiếp tục tuyên truyền bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày đăng 11/11/2020 | 05:36  | Lượt xem: 151
Các đơn vị cần tăng cường truyền thông về việc từ 15-11 nếu không đeo khẩu trang sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng

Chung tay hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 bằng những hành động, việc làm thiết thực

Ngày đăng 11/11/2020 | 09:04  | Lượt xem: 120
Tiếp tục nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để hưởng ứng pháp luật trở thành một công việc thường xuyên, hàng ngày và là trách nhiệm của từng cán bộ Đảng viên và của mỗi người dân

Hà Nội hưởng ứng Ngày pháp luât: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Ngày đăng 09/11/2020 | 09:37  | Lượt xem: 118
 Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát huy hiệu ứng, khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin, sức mạnh truyền thông, vai trò của các cơ quan báo chí trong...

Quận Cầu Giấy hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 09/11/2020 | 04:31  | Lượt xem: 140
Đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quận, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời...

Thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa tại các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng 07/11/2020 | 10:58  | Lượt xem: 84
Các cơ quan hành chính nhà nước gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái...

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật năm 2020

Ngày đăng 05/11/2020 | 11:38  | Lượt xem: 104
Hưởng ứng kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn Quận, ngày 31/10/2020, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi...