GIỚI THIỆU

Thắng Myanmar 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng B.

Ngày đăng 14/07/2022 | 05:59  | Lượt xem: 31
Chiến thắng đậm đà 4-0 trước nữ Myanmar đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/08/2015 | 09:18  | Lượt xem: 726
Quyết định số 438/QĐ-UBND  ngày 20/1/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/08/2015 | 12:00  | Lượt xem: 755
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 20/1/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Ngày đăng 09/02/2015 | 02:11  | Lượt xem: 574
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Ngày đăng 09/02/2015 | 12:00  | Lượt xem: 657
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2014 | 04:14  | Lượt xem: 827
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội  có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ỦBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây: A, Xây dựng chương trình,...

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 682
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội  có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ỦBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây: