video pbgdpl

Hà Nội: Nhanh chóng nhân rộng mô hình Bãi trông giữ xe không tiền mặt

Ngày đăng 19/03/2024 | 11:16  | Lượt xem: 99
Nguồn: https://hanoi.gov.vn/

Người dân phải được hưởng lợi khi triển khai sổ sức khoẻ điện tử

Ngày đăng 16/03/2024 | 01:42  | Lượt xem: 102
PBGDPL

Hà Nội họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2023

Ngày đăng 20/01/2024 | 11:39  | Lượt xem: 61

Phóng sự tổng kết công tác tư pháp năm 2023

Ngày đăng 19/01/2024 | 04:47  | Lượt xem: 569
PBGDPL

Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ

Ngày đăng 18/01/2024 | 11:37  | Lượt xem: 55

Video, infographic để tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình led năm 2023

Ngày đăng 17/12/2023 | 05:08  | Lượt xem: 7354
1. Một số Quy tắc ứng xử đối với học sinh: 2. Bạo lực học đường và một số hành vi nên - không nên trong trường học: 3. Một số quy định về xử phạt hành chính trong phòng,...

Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội

Ngày đăng 20/09/2023 | 10:51  | Lượt xem: 351
Nguồn: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày đăng 19/09/2023 | 10:27  | Lượt xem: 256
Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Luật Thủ đô sửa đổi Xây dựng chính sách đột phá, tạo cơ hội để Thủ đô bứt phá, phát triển

Ngày đăng 05/09/2023 | 11:00  | Lượt xem: 151
Nguồn: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Đẩy mạnh truyền thông phòng chống sốt xuất huyết

Ngày đăng 28/10/2022 | 11:38  | Lượt xem: 810

Hà Nội: Tập huấn nhiều nội dung mới về đất đai và môi trường

Ngày đăng 20/10/2022 | 11:30  | Lượt xem: 389