TỜ GẤP

Một số quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 04/12/2015 | 00:00  | Lượt xem: 1940

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội biên soạn và phát hành tờ gấp "Một số quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Tờ gấp "Một số quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội"

(file pdf tải về tại đây)