TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Sở Tư pháp TP Hà Nội: công tác tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng trong Quý I/2024
Ngày đăng 02/04/2024 | 14:11  | Lượt xem: 89

Chiều 1/4, Sở Tư pháp TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I/2024 và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sở Tư pháp TP Hà Nội: công tác tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng trong Quý I/2024
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BD

Theo báo cáo của Sở Tư pháp TP Hà Nội, trong Quý I/2024, công tác tư pháp trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản tiếp tục được triển khai chủ động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nghiên cứu, tổ chức góp ý, thẩm định 117 dự thảo văn bản theo yêu cầu của UBND TP, Văn phòng UBND TP và các sở, ngành, đơn vị...

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành xây dựng, hoàn thiện hồ sơ thẩm định, hồ sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, dự thảo Nghị quyết phục vụ cuộc họp HĐND. Tham gia các cuộc họp liên quan đến công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết, quyết định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Dự thảo báo cáo việc thực hiện tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo VBQPPL...

Sở Tư pháp thường xuyên đôn đốc và theo dõi việc Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra và rà soát VBQPPL của các đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền cũng được đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật: Sở đã thực hiện kiểm tra 32 Quyết định do UBND TP ban hành. Qua kiểm tra, VBQPPL do UBND TP ban hành có nội dung đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật…

Công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và theo dõi thi hành pháp luật: Sở đã trình UBND TP ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024, văn bản của UBND TP xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo công tác xử lý VPHC năm 2023; kế hoạch kiểm tra; quyết định kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC lĩnh vực đất đai tại một số huyện trên địa bàn TP năm 2024; văn bản về việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước và triển khai trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2024...

Với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP, Sở Tư pháp tích cực, chủ động tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND TP Hà Nội về PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP năm 2024 và các kế hoạch, văn bản khác triển khai công tác PBGDPL luật trên địa bàn TP….

Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thu tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hà Nội nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, tổ chức...

Phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới TP tham gia xây dựng, đánh giá nhiệm vụ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã đăng tải 1.075 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các chuyên mục như Tin tức - sự kiện, chuyên mục Giải đáp pháp luật, Bạn cần biết, Quy định mới; phản ánh một số hoạt động PBGDPL TP, các quận, huyện, sở ngành; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Giáp Thìn, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), pháp luật về cải cách hành chính của TP, Đề án 06… Thực hiện giải đáp pháp luật về các lĩnh vực dân sự, hình sự, lao động, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

Sở Tư pháp TP Hà Nội: công tác tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng trong Quý I/2024
Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Ngô Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BD

Công tác quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, Sở đã phúc đáp, giải quyết các văn bản, đơn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động công chứng; xây dựng đự thảo quy chế quản lý dữ liệu công chứng; liên hệ với đơn vị tư vấn để triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng.

Tổ chức cuộc làm việc với Ban chấp hành Hội đấu giá và Sở Nội vụ để nắm bắt thông tin, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Đại hội Hội đấu giá cụ thể. Rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá và danh sách đấu giá viên hành nghề trên địa bàn TP lên Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản Quốc gia. Các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại, tư vấn pháp luật thực hiện tốt theo đúng quy định pháp luật.

Công tác hành chính tư pháp, đề nghị UBND quận, huyện, thị xã giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến; thực hiện góp ý dự thảo Thông tư lĩnh vực hộ tịch; báo cáo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực các giải pháp thực hiện Trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường; báo cáo Văn phòng UBND TP kết quả giải quyết kiến nghị của công dân; triển khai giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài tại Phòng Tư pháp...

Đề nghị UBND quận, huyện, thị xã thực hiện chứng thực bản sao điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Ban hành văn bản đề nghị xóa tên cộng tác viên dịch thuật tại Phòng Tư pháp quận Hoàng Mai; thu hồi giấy tờ văn bản đã chứng thực chữ ký tại Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm và UBND phường Xuân Đỉnh; ban hành văn bản trả lời xác minh gửi Công an huyện Phú Xuyên; phê duyệt cộng tác viên dịch thuật tại Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm.

Công tác LLTP, trình UBND TP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn TP Hà Nội; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các Sở, ngành về việc tham gia ý kiến dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu LLTP tham mưu UBND TP báo cáo Văn phòng Chính phủ; góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu, mẫu sổ LLTP; đóng góp ý kiến vào Nghị quyết của Quốc hội thực hiện thí điểm phân cấp cho Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện thực hiện cấp Phiếu LLTP;

Sở đã tiếp nhận 23.486 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP; đã cấp 23.549 Phiếu LLTP; Tiếp nhận 4.628 thông tin và lập 270 hồ sơ LLTP. Tiếp nhận 832 hồ sơ yêu cầu có thông tin và án tích, số hồ sơ đã giải quyết là 786 hồ sơ.

Công tác trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước luôn duy trì lịch trực và tiếp dân tại trụ sở trung tâm và các chi nhánh, đã tiếp 42 lượt người đến yêu cầu tư vấn tại trụ sở trung tâm và các chi nhánh với 02 vụ việc thuộc các lĩnh vực: 01 dân sự; 01 khiếu nại, tố cáo, hành chính và 40 việc thuộc các lĩnh vực sau: 02 hình sự, 27 dân sự; 08 đất đai; 02 chính sách ưu đãi và 01 lĩnh vực khác.

Tổ chức thực hiện 03 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại các xã, phường, thị trấn, trường học và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn các quận, huyện thuộc TP Hà Nội, đã thu hút được 278 lượt người tham dự, tư vấn trực tiếp cho 57 lượt người với 57 việc thuộc các lĩnh vực: 23 việc hình sự; 07 việc dân sự; 06 việc hôn nhân & gia đình; 09 việc đất đai, nhà ở; 08 việc chính sách ưu đãi và 04 việc khác.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 545 lượt người trong 545 vụ việc...

Theo https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/