TIN MỚI

Tăng tốc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô
Ngày đăng 18/11/2023 | 20:48

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Kế hoạch số 272/KH-UBND về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2021-2025.

 

Tại kỳ họp HĐND TP tháng 7/2023, UBND TP đã trình và được HĐND TP thông qua việc điều chỉnh tiến độ, danh mục, kế hoạch vốn các công trình trọng điểm tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023. Theo đó tổng số dự án công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 42 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 353.192 tỷ đồng thuộc 11 lĩnh vực.

Trong đó, 35 dự án sử dụng vốn ngân sách, 1 dự án đầu tư theo hình thức PPP, 6 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Đến 31/10/2023, đã hoàn thành 02 công trình; 13 dự án đầu tư được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 để triển khai thực hiện; 14 dự án đầu tư mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án; 7 dự án đầu tư đã được giao nhiệm vụ nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; 1 dự án đầu tư chưa được giao nhiệm vụ; Việc triển khai 6 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa còn chậm.

Dự án Cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) là công trình rất quan trọng, giúp giảm tải nhu cầu đi lại rất lớn của người dân
 

Theo kế hoạch số 272/KH-UBND, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác 16 dự án, trong đó có 14 dự án sử dụng vốn ngân sách; 1 dự án đầu tư theo hình thức PPP, 1 dự án đầu tư trực tiếp theo hình thức xã hội hóa.

Đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh việc thực hiện 26 dự án theo kế hoạch hoàn thành sau năm 2025.

Để thực hiện kế hoạch này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung vào 4 nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, đẩy nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm.

Thứ hai, tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư công.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

Thứ tư, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt của các chủ đầu tư, các cơ quan nhà nước quản lý hợp đồng, cơ quan được giao lập hồ sơ đề xuất, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư và nhà đầu tư (đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hóa).

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị phải cụ thể hóa nội dung về tiến độ triển khai đối với từng hạng mục công việc, nguồn vốn năm 2023-2025 cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách để các cơ quan, đơn vị của thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đúng mục tiêu, công khai, minh bạch.

Quán triệt tư tưởng của chủ đầu tư, các đơn vị tham gia triển khai dự án cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thời gian, trí tuệ, bố trí sắp xếp nhân lực để tham gia tích cực, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm.

Triển khai các nhiệm vụ được giao với tư tưởng “Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đầu, cán bộ ở cơ sở”.

Kế hoạch nhằm huy động, phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố, triển khai đồng thời các công việc của từng dự án đầu tư, tạo sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa các chủ đầu tư, nhà đầu tư, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đúng tiến độ, mục đích đã được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo, góp phần hoàn thành mục tiêu chính trị của các Nghị quyết Đại hội.

Đồng thời, cụ thể hóa nội dung về tiến độ triển khai đối với từng hạng mục công việc, dự trù nguồn vốn năm 2023-2025 cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách để các cơ quan, đơn vị của Thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đúng mục tiêu, công khai, minh bạch.

TRÚC LINH