Thông báo

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL
Ngày đăng 16/08/2023 | 23:27  | Lượt xem: 388

Ngày 11/8/2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 06/CV-HĐ về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL