Thông báo

Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 23/02/2024 | 13:38  | Lượt xem: 365

Ngày 21/02/2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 01/CV-HĐ về việc Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

PBGDPL