Thông báo

Tài liệu truyền thông về LLTP và quyền được xóa tích
Ngày đăng 02/01/2024 | 23:19  | Lượt xem: 149

Ngày 27/12/2023, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã ban hành Công văn số 854/TTLLTPQG-HCTH về việc phát hành tài liệu truyền thông về LLTP và quyền được xóa tích. Nội dung chi tiết: