Thông báo

Tài liệu Hội nghị "Ngày Pháp luật" để tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu thầu năm 2023 và một số văn bản triển khai thi hành Luật Đầu thầu
Ngày đăng 11/03/2024 | 17:55  | Lượt xem: 121

1. Một số quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 24-2024 - BCV Nghiêm Ngọc Dũng

 

2. Luật Đấu thầu năm 2023

 

3. Nghị định số 24-2024 của Chính phủ quy định thi hành Luật Đấu thầu

 

4. Thông tư số 01-2024 về Đăng tải lựa chọn nhà thầu

PBGDPL