Thông báo

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 03/01/2024 | 22:48  | Lượt xem: 503

Ngày 29/12/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Nội dung chi tiết:

Kế hoạch số 325/KH-UBND

Phụ lục I - ban hành kèm theo Kế hoạch số 325/KH-UBND

Phụ lục II - ban hành kèm theo Kế hoạch số 325/KH-UBND

PBGDPL