Thông báo

Kế hoạch Công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 05/01/2024 | 18:06  | Lượt xem: 424

Ngày 03/01/2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xin mời xem tại đây.

PBGDPL