Thông báo

Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành
Ngày đăng 29/01/2024 | 22:30  | Lượt xem: 726

Ngày 29/01/2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL