Thông báo

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024
Ngày đăng 02/01/2024 | 23:24  | Lượt xem: 316

Ngày 28/12/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 126-HD/BTGTU về việc Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL