THÔNG BÁO

Quy trình Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày đăng 02/08/2022 | 09:42  | Lượt xem: 92

Ngày 21/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định số 2549/QĐ-UBND ban hành Quy trình Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL