HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải bố trí đủ diện tích đỗ xe hai bánh
Ngày đăng 17/11/2023 | 15:38  | Lượt xem: 57

Đảm báo khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy: Yêu cầu tại các khu để xe của nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở kẻ ô trên măt bằng cho từng vị trí để xe để đảm bảo cự ly an toàn giữa các xe, đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại, điều kiện về lối thoát nạn qua khu vực để xe.

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 3690/UBND-SXD ngày 2/11/2023 về tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ. Theo đó, Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngày các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ cụ thể như sau:

1.Đối với diện tích đỗ xe tại công trình nhà ở:

- Yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải bố trí đủ diện tích đỗ xe hai bánh; chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm rà soát về diện tích đỗ xe của công trình, tham khảo, áp dụng thiết kế khu vực đỗ xe của loại hình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ như quy định đối với nhà chung cư.  Theo QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (mục 2.2.17) quy định chỗ để xe của nhà chung cư phải tính toán đảm bảo tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư (nhà ở xã hội, tái định cư và nhà ở thu nhập thấp cũng phải tuân thủ các quy đinh trên); diện tích khu để xe bao gồm cả đường nội bộ khu để xe. Các công trình nhà ở riêng lẻ, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ phải thực hiện rà soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe đảm bảo diện tích tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ, Trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ/cư dân tại tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để đảm bảo quy chuẩn quy định.

Đảm báo khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy: Yêu cầu tại các khu để xe của nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở kẻ ô trên măt bằng cho từng vị trí để xe để đảm bảo cự ly an toàn giữa các xe, đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại, điều kiện về lối thoát nạn qua khu vực để xe. Trong đó có phân chia để xe máy, xe máy điện, xe đạp điện phu bì 08 x1,9m, chiều rộng tối thiểu 1,2m

Ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn bộ, cầu thang bộ, nghiên cứu có giải pháp tách biệt bằng ngăn cháy, ngăn khói giữa khu vực để xe với sảnh thang máy, khu vực cầu thang bộ và độc lập với lối thoát nạn.

Có quy định về việc sử dụng phương tiện giao thông của Tòa nhà; các phương tiện giao thông sử dụng xăng, điện phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn của hệ thống động cơ, hệ thống nhiên liệu; không để hiên tượng rò rỉ xăng dầu tại khu vực để xe, sử dụng acquy, pin sạc điện phải đảm bảo chất lượng trong thời gian sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện (nếu có) phải được bố trí riêng đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh, không được sạc pin qua đêm, bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe, quá trình sạc pin phải được theo dõi an toàn, bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện.

2.Đối với công trình đưa vào sử dụng:

Nghiên cứu thực hiện ngay đối với các giải pháp đã được đề xuất nêu trên. Tổ chức rà soát, xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ/cắt các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng chống chảy nổ tại mỗi công trình.

Thực hiện ngay giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở (bao gồm ngăn cháy, ngăn khói). Rà soát về điều kiện thoát hiểm, lối thoát nạn, bổ sung lối thoát nạn đảm bảo các quy định về phòng cháy hiện hành (thang bộ thoát hiểm phải đảm bảo các điều kiện ngăn cháy, ngăn khói, phải bố trí đủ lối thoát nạn, vị trí tiếp cận của lực lượng cứu nạn…). Lưu ý không bố trí lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài nhà cắt qua khu vực để xe hoặc có kết nối với khu vực để xe (nghiên cứu giải pháp xây hành lang kín phục vụ thoát nạn).

Yêu cầu các chủ đâu tư, chủ sở hữu công trình: phải xây dựng phương án quản lý vận hành và bố người có sức khỏe, kinh nghiệm để quản lý, vận hành tòa nhà; phối hợp , vận động các hộ gia đình mua các trang thiết bị PCCC cơ bản để đảm bảo an toàn PCCC; thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình; cá nhân tuân thủ và chấp hành các qua định về quản lý vận hành tòa nhà và phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ.

3.Đối với công trình xây dựng mới: Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý trật tự xây dựng theo quy định. Trong đó, đảm bảo việc kiểm soát việc thiết kế về khu vực đỗ xe, bố trí lối thoát nạn, hệ thống cấp điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy các công trình; các tổ chức, cá nhân thiết kế, thẩm tra thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

4.Đối với nhà chung cư cũ:

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn như tổ chức rà soát, xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ/cắt các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng, chống cháy nổ tại mỗi công trình.

Thu Hường