BẠN CẦN BIẾT

Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị đổ, sập, trôi, cháy

Ngày đăng 13/06/2021 | 11:37  | Lượt xem: 102
Hộ nghèo hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ...

Hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn

Ngày đăng 13/06/2021 | 11:35  | Lượt xem: 81
Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với...

Hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng

Ngày đăng 13/06/2021 | 11:33  | Lượt xem: 94
Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức tối thiểu bằng 10 lần...

Hồ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày đăng 13/06/2021 | 11:32  | Lượt xem: 237
Đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác mà mất nhà ở và không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu

Khai báo tạm vắng

Ngày đăng 09/06/2021 | 05:25  | Lượt xem: 136
Nội dung khai báo tạm vắng bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người khai báo tạm vắng; lý do tạm vắng; thời gian tạm vắng; địa chỉ nơi đến

Trách nhiệm thông báo lưu trú

Ngày đăng 09/06/2021 | 05:24  | Lượt xem: 83
Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng...

Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú

Ngày đăng 09/06/2021 | 05:23  | Lượt xem: 69
Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác

Hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú

Ngày đăng 09/06/2021 | 05:21  | Lượt xem: 292
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng...

Điều kiện đăng ký tạm trú

Ngày đăng 09/06/2021 | 05:20  | Lượt xem: 242
Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký...

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Ngày đăng 09/06/2021 | 05:19  | Lượt xem: 131
Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong trường hợp thay đổi chủ hộ hoặc thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục tách hộ

Ngày đăng 07/06/2021 | 10:10  | Lượt xem: 73
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân...

Xóa đăng ký thường trú

Ngày đăng 07/06/2021 | 10:09  | Lượt xem: 59
Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

Ngày đăng 07/06/2021 | 10:08  | Lượt xem: 69
Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký thường trú

Ngày đăng 07/06/2021 | 10:07  | Lượt xem: 127
Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật Cư trú trong thời hạn 12...

Điều kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ

Ngày đăng 07/06/2021 | 10:05  | Lượt xem: 199
Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Điều kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình

Ngày đăng 07/06/2021 | 10:05  | Lượt xem: 89
Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý

Nơi cư trú của công dân

Ngày đăng 06/06/2021 | 06:22  | Lượt xem: 25
Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú; Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được...

Quyền, nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ gia đình về cư trú

Ngày đăng 06/06/2021 | 06:21  | Lượt xem: 27
Những người cùng ở tại một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột thì có thể đăng ký thường...

Quyền và nghĩa vụ của công dân về cư trú

Ngày đăng 06/06/2021 | 06:20  | Lượt xem: 35
Được khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú...

Các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú

Ngày đăng 06/06/2021 | 06:19  | Lượt xem: 31
Nghiêm cấm không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác; không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư...