BẠN CẦN BIẾT

Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với người đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động

Ngày đăng 02/10/2022 | 06:37  | Lượt xem: 62
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm “sử dụng ô (dù), điện thoại di...

Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên bị phạt tiền đến 8.000.000 đồng và tước quyền sử dụng GPLX đến 4 tháng

Ngày đăng 02/10/2022 | 06:33  | Lượt xem: 145
Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến...

Mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Ngày đăng 02/10/2022 | 03:24  | Lượt xem: 49
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu...

Các hành vi vi phạm về lựa chọn giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền đến 40 triệu đồng

Ngày đăng 01/10/2022 | 11:15  | Lượt xem: 101
Tại khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ quốc hội về dân số năm 2003 quy định nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Ngày đăng 01/10/2022 | 10:13  | Lượt xem: 32
Tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định: “Nghiêm cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không thuộc loại xe được quyền ưu tiên lắp...

Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

Ngày đăng 30/09/2022 | 10:51  | Lượt xem: 101
Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền được thông báo kết quả giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố;

Quyền và nghĩa vụ của người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong tố tụng hình sự

Ngày đăng 30/09/2022 | 10:50  | Lượt xem: 118
Cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm; cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị...

Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự

Ngày đăng 30/09/2022 | 10:49  | Lượt xem: 70
Người bi tạm giữ có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng về việc tạm giữ

Quyền và nghĩa vụ của bị cáo trong tố tụng hình sự

Ngày đăng 30/09/2022 | 10:47  | Lượt xem: 80
Quyền đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự mình hỏi người tham gia phiên tòa nếu được chủ tọa đồng ý; tranh luận tại phiên tòa;

Quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự

Ngày đăng 30/09/2022 | 10:46  | Lượt xem: 90
Quyền đề nghị giám định, định giá tài sản; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

Quyền người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt

Ngày đăng 30/09/2022 | 10:42  | Lượt xem: 131
Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt có quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu

Điều khiển ô tô đi lùi xe trên đường cao tốc bị xử phạt như thế nào?

Ngày đăng 27/09/2022 | 09:01  | Lượt xem: 56
Em trai tôi điều khiển ô tô đi lùi xe trên đường cao tốc bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý. Đề nghị cho biết vi phạm lỗi điều khiển ô tô đi lùi xe trên đường cao tốc thì em trai tôi bị xử...

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở xác minh, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Ngày đăng 27/09/2022 | 06:33  | Lượt xem: 64
hạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dố

Mức xử phạt hành chính đối với người có hành vi vi phạm quy định về sự có mặt theo giấy triệu tập trong tố tụng hình sự

Ngày đăng 27/09/2022 | 06:31  | Lượt xem: 61
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng đã được triệu tập mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc...

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi xúc phạm Tòa án trong tố tụng dân sự, hành chính

Ngày đăng 27/09/2022 | 06:16  | Lượt xem: 79
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi đe dọa, sử dụng vũ lực hoặc có hành vi khác xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền hoặc những người khác thực...

Mức xử phạt đối với hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc trong tố tụng dân sự, hành chính

Ngày đăng 27/09/2022 | 06:14  | Lượt xem: 87
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người nào bằng ảnh hưởng của mình có hành vi tác động dưới bất kỳ hình thức nào với Thẩm phán, thành viên Hội đồng xét xử nhằm làm cho việc...

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hành chính, dân sự của Tòa án

Ngày đăng 27/09/2022 | 06:13  | Lượt xem: 174
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt hoặc thông báo theo yêu cầu của Tòa án;

Mức xử phạt hành chính đối với người có hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng hình sự

Ngày đăng 27/09/2022 | 06:08  | Lượt xem: 53
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng.

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi tiết lộ bí mật điều tra trong tố tụng hình sự

Ngày đăng 27/09/2022 | 06:06  | Lượt xem: 119
Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra

Xác thực điện tử

Ngày đăng 25/09/2022 | 03:21  | Lượt xem: 271
Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thực hiện dịch vụ công được xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử qua...