BẠN CẦN BIẾT

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

Ngày đăng 30/11/2023 | 11:11  | Lượt xem: 53
Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế...

Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Ngày đăng 30/11/2023 | 11:10  | Lượt xem: 76
Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong di sản văn hóa

Ngày đăng 30/11/2023 | 09:44  | Lượt xem: 59
Cá nhân có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu di sản văn hóa

Ngày đăng 30/11/2023 | 09:43  | Lượt xem: 64
Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp di sản văn hóa có nguy cơ bị làm sai lệch...

Phương thức đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng

Ngày đăng 29/11/2023 | 11:15  | Lượt xem: 64
Hằng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện đóng bảo hiểm y tế cho người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.từ nguồn kinh phí chi lương...

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Ngày đăng 29/11/2023 | 11:14  | Lượt xem: 56
Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các huyện nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm...

Đối tượng được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế

Ngày đăng 29/11/2023 | 11:13  | Lượt xem: 66
Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội

Đối tượng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế

Ngày đăng 29/11/2023 | 10:59  | Lượt xem: 114
Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

Vi phạm quyết định cấm tiếp xúc trong phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 29/11/2023 | 02:47  | Lượt xem: 42
Đến gần người bị bạo lực gia đình trong phạm vi 100m mà không có tường ngăn hoặc vách ngăn bảo đảm an toàn;

Dịch vụ tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình cho người bị bạo lực gia đình

Ngày đăng 29/11/2023 | 02:35  | Lượt xem: 28
Dịch vụ tư vấn tâm lý và kỹ năng ứng phó với hành vi bạo lực gia đình do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở trợ giúp xã hội; trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;...

Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Ngày đăng 29/11/2023 | 02:25  | Lượt xem: 98
Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng các biện pháp buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình; yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an xã,...

Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

Ngày đăng 28/11/2023 | 11:14  | Lượt xem: 93
Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự...

Mức xử phạt vi phạm hành chính quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Ngày đăng 28/11/2023 | 10:14  | Lượt xem: 56
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Ngày đăng 26/11/2023 | 11:12  | Lượt xem: 118
Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú,

Nghiêm cấm các hành vi trong di sản văn hóa

Ngày đăng 26/11/2023 | 08:50  | Lượt xem: 55
Nghiêm cấm việc đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi

Ngày đăng 25/11/2023 | 10:18  | Lượt xem: 21
Cưỡng ép ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật

Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người chung sống như vợ chồng

Ngày đăng 25/11/2023 | 10:08  | Lượt xem: 72
Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di sản văn hóa 

Ngày đăng 24/11/2023 | 09:26  | Lượt xem: 100
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hóa.

Quyền lựa chọn chỗ ở trong thời gian cấm tiếp xúc

Ngày đăng 24/11/2023 | 01:09  | Lượt xem: 44
Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình được quyền lựa chọn chỗ ở cho người bị bạo lực gia đình trong thời gian thực hiện quyết...

Các trường hợp tiếp xúc trong thời gian thực hiện quyết định cấm tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình

Ngày đăng 24/11/2023 | 01:01  | Lượt xem: 51
Người đang thực hiện quyết định cấm tiếp xúc khi cần tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình thì được tiếp xúc trong trường hợp gia đình có việc cưới, việc tang; gia đình có người bị tai nạn, bị...