BẠN CẦN BIẾT

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Ngày đăng 10/01/2021 | 10:55  | Lượt xem: 157
Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại...

Các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

Ngày đăng 05/01/2021 | 04:31  | Lượt xem: 178
Người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng và người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi cung cấp hàng...

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Ngày đăng 05/01/2021 | 04:29  | Lượt xem: 189
Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của...

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Ngày đăng 05/01/2021 | 04:09  | Lượt xem: 199
Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website thương mại điện...

Thời điểm, địa điểm gửi và nhân chứng từ, địa điểm kinh doanh trong chứng từ giao dịch điện tử thương mại

Ngày đăng 24/12/2020 | 10:56  | Lượt xem: 200
Trong trường hợp một bên có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng không chỉ ra địa điểm kinh doanh nào thì địa điểm kinh doanh là địa điểm có mối quan hệ mật thiết nhất với hợp đồng liên quan xét tới mọi...

Giá trị pháp lý trong chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại

Ngày đăng 24/12/2020 | 10:55  | Lượt xem: 190
Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc nếu đáp ứng cả hai điều kiện: Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ thời...

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử

Ngày đăng 24/12/2020 | 10:54  | Lượt xem: 219
Nghiêm cấm giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân,...

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Ngày đăng 19/12/2020 | 11:16  | Lượt xem: 295
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động it nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; ít nhất 30...

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày đăng 19/12/2020 | 11:12  | Lượt xem: 199
Chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động cho người lao động thôi...

Các trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Ngày đăng 17/12/2020 | 05:09  | Lượt xem: 256
Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên...

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Ngày đăng 17/12/2020 | 05:09  | Lượt xem: 146
Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng pháo, thuốc pháo

Ngày đăng 03/12/2020 | 11:42  | Lượt xem: 277
Nghiêm cấm trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc...

Trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ

Ngày đăng 03/12/2020 | 11:42  | Lượt xem: 196
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn...

Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo

Ngày đăng 03/12/2020 | 11:41  | Lượt xem: 138
Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhành, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong...

Các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Ngày đăng 30/11/2020 | 12:23  | Lượt xem: 107
Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành...

Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Ngày đăng 29/11/2020 | 11:38  | Lượt xem: 98
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng...

Xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai

Ngày đăng 28/11/2020 | 09:57  | Lượt xem: 85
Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất,...

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 28/11/2020 | 09:56  | Lượt xem: 215
Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm

Ngày đăng 26/11/2020 | 04:41  | Lượt xem: 217
Các ngạch công chức và chức danh Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên;

Mâu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và bổ sung

Ngày đăng 26/11/2020 | 04:38  | Lượt xem: 798
Kê khai tài sản, thu nhập là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo Mẫu