BẠN CẦN BIẾT

Các trường hợp chấm dứt hoạt động, thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Ngày đăng 05/07/2020 | 11:28  | Lượt xem: 17
Trường hợp Văn phòng Thừa phát lại chấm dứt hoạt động, vi bằng và các tài liệu có liên quan khác được chuyển cho Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để lưu trữ.

Các trường hợp tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Ngày đăng 05/07/2020 | 11:27  | Lượt xem: 18
Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, Văn phòng Thừa phát lại phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ khác, thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký với người lao động; đối...

Quyền yêu cầu Thừa phát lại thi hành án, chi phí và thỏa thuận tổ chức thi hành án

Ngày đăng 05/07/2020 | 11:25  | Lượt xem: 18
Đối với việc tổ chức thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại được thu chi phí theo mức phí thi hành án dân sự do pháp luật về phí, lệ phí quy định. Những vụ việc phức tạp, Văn phòng Thừa phát lại và...

Thẩm quyền tổ chức thi hành án của Thừa phát lại

Ngày đăng 05/07/2020 | 11:23  | Lượt xem: 18
Thừa phát lại được quyền tổ chức thi hành án đối với bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Bảo mật thông tin và sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án

Ngày đăng 02/07/2020 | 10:45  | Lượt xem: 33
Người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại để yêu cầu thi hành án hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình

Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin khi Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án

Ngày đăng 02/07/2020 | 10:44  | Lượt xem: 32
Việc xác minh điều kiện thi hành án được thực hiện trực tiếp hoặc bằng văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại

Ngày đăng 02/07/2020 | 10:42  | Lượt xem: 28
Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án kể cả trong...

Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:06  | Lượt xem: 151
Vi bằng có từ 02 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự; vi bằng có từ 02 tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ; số lượng bản chính của mỗi vi bằng do các bên tự thỏa...

Thủ tục lập vi bằng

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:04  | Lượt xem: 153
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở...

Giá trị pháp lý của vi bằng

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:03  | Lượt xem: 180
Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy...

Phạm vi lập vi bằng

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:02  | Lượt xem: 225
Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc

Mức xử phạt vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

Ngày đăng 21/06/2020 | 11:19  | Lượt xem: 37
Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô không có Giấy phép lái xe

Mức xử phạt vi phạm quy tắc giao thông trên đường cao tốc

Ngày đăng 21/06/2020 | 11:09  | Lượt xem: 47
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường...

Mức xử phạt vi phạm về tốc độ khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 21/06/2020 | 10:55  | Lượt xem: 41
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô chạy quá tốc độ quy...

Mức xử phạt đối với người điều khiển xe vi phạm về chất ma túy khi tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 21/06/2020 | 10:43  | Lượt xem: 55
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

Ngày đăng 18/06/2020 | 10:28  | Lượt xem: 189
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu...

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Ngày đăng 18/06/2020 | 10:26  | Lượt xem: 165
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Ngày đăng 18/06/2020 | 10:22  | Lượt xem: 306
Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

Phạt tiền đến 1.000.000 đồng khi lái xe ô tô không bật đèn chiếu sáng sau 19 giờ

Ngày đăng 16/06/2020 | 11:42  | Lượt xem: 56
Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lái xe ô tô không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, khi sương...

Người điều khiển xe máy chở quá số người quy định bị phạt tiền đến 600.000 và tước GPLX đến 04 tháng

Ngày đăng 16/06/2020 | 11:12  | Lượt xem: 39
Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy chở theo từ 03 người...