Đề án, chương trình, văn bản triển khai PBGDPL

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Tài liệu phát thanh tháng 2 năm 2024 TÌM HIỂU QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 01/02/2024
Tài liệu phát thanh tháng 2 năm 2024 TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI_ MỨC XỬ PHÁT VỊ PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC LỄ HỘI 01/02/2024
Tài liệu phát thanh tháng 2 năm 2024 TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY_ CỨU NẠN, CỨU HỘ 01/02/2024
Tài liệu phát thanh tháng 2 năm 2024 Tìm hiểu một số quy định Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 01/02/2024
Tài liệu phát thanh tháng 1 năm 2024 Tìm hiểu một số quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và mức xử phạt khi người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn 01/01/2024
Tài liệu phát thanh tháng 1 năm 2024 Tìm hiểu một số quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 01/01/2024
Tài liệu phát thanh tháng 1 năm 2024 TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO 01/01/2024
Tài liệu phát thanh tháng 1 năm 2024 TÌM HIỂU LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ 01/01/2024
Tài liệu phát thanh tháng 1 năm 2024 Nghị định 100-2019-NĐ-CP ngày 30-12-2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định 123-2021-NĐ-CP ngày 28-12-2021 01/01/2024
Tài liệu phát thanh tháng 1 năm 2024 Tìm hiểu pháp luật tín ngưỡng tôn giáo 01/01/2024
Tài liệu phát thanh tháng 12 năm 2023 Tài liệu tuyên truyền Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình 01/12/2023
Tài liệu phát thanh tháng 11 năm 2023 Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam 01/11/2023
Tài liệu phát thanh tháng 10 năm 2023 Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền 01/10/2023
Tài liệu phát thanh tháng 9 năm 2023 Tìm hiểu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 01/09/2023
Tài liệu phát thanh tháng 8 năm 2023 Tìm hiểu một số quy định về Luật Khám chữa bệnh năm 2023 01/08/2023
Tài liệu phát thanh tháng 7/2023 Tài liệu phát thanh tháng 7/2023: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính Phủ 01/07/2023
Tài liệu phát thanh tháng 6/2023 Tìm hiểu một số quy định Luật Thanh tra năm 2022 01/06/2023
Tài liệu phát thanh tháng 5/2023 NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2022/NĐ-CP NGÀY 05/9/2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ 01/05/2023
Tài liệu phát thanh tháng 4-2023 Tìm hiểu một số quy định Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 01/04/2023
Tài liệu phát thanh tháng 3/2023 Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 01/03/2023