CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/06/2021 | 07:15  | Lượt xem: 711
Ngày 08/6, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 01/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ cuộc thi

Quyết định ban hành cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/11/2020 | 09:55  | Lượt xem: 1448
Ngày 02/11, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số...

Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”

Ngày đăng 28/09/2020 | 11:40  | Lượt xem: 1610
► Các thông tin, văn bản triển khai Cuộc thi   ► Các bài dự thi đạt giải cao trong Cuộc thi

Các bài dự thi đạt giải cao trong Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”

Ngày đăng 28/09/2020 | 12:05  | Lượt xem: 13535
Báo cáo viên pháp luật 1. UBND quận Đống Đa - Giải nhất:  Khái niệm tham nhũng, hành vi tham nhũng 2. UBND quận Bắc Từ Liêm - Giải nhì:  ...

Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/06/2020 | 09:52  | Lượt xem: 2329
Ngày 05/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa...

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/06/2020 | 09:33  | Lượt xem: 7444
Ngày 04/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 113/KH-UBND Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”...

Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/04/2019 | 11:00  | Lượt xem: 866
Ngày 04/4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 661
Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc Tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019.

QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG

Ngày đăng 31/03/2017 | 10:29  | Lượt xem: 647
QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích 1. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm...

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 13/02/2017 | 03:13  | Lượt xem: 581
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI   Chương I MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI Điều 1. Mục đích 1....

Kết quả Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh”

Ngày đăng 15/11/2016 | 02:54  | Lượt xem: 319
Trên cơ sở chấm thi của Ban giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả và giải thưởng dự kiến như sau: 01 giải nhất: Lã Đức Việt - Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội 03 giải nhì: ...

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2016

Ngày đăng 17/10/2016 | 12:00  | Lượt xem: 366
Ngày 5/9/2016, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 3025/KHLT-BTP-BGD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh...

Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh”

Ngày đăng 24/05/2016 | 10:45  | Lượt xem: 263
THỂ LỆ CUỘC THI  “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” trên Trang thông tin điện tử...

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh”

Ngày đăng 19/05/2016 | 10:02  | Lượt xem: 302
Năm 2016 tiếp tục được UBND thành phố Hà Nội xác định là Năm trật tự và văn minh đô thị. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố triển...