Tài liệu phát thanh

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Tài liệu phát thanh tháng 6/2021 TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 14/06/2021
Tài liệu phát thanh tháng 6/2021 TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 14/06/2021
Tài liệu phát thanh tháng 5/2021 Tìm hiểu một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 25/05/2021
Tài liệu phát thanh tháng 5/2021 Tìm hiểu một số quy định về Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 05/05/2021
Tài liệu phát thanh tháng 5/2021 Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Trẻ em 05/05/2021
Tài liệu phát thanh tháng 4/2021 Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội 01/04/2021
Tài liệu phát thanh (theo CV 590/STP-PBGDPL) Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 16/03/2021
Tài liệu phát thanh tháng 3/2021 Tìm hiểu một số quy định của Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành 01/03/2021
Tài liệu phát thanh tháng 3 năm 2021 Tìm hiểu một số quy định về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 01/03/2021
Tài liệu phát thanh tháng 2/2021 Tìm hiểu một số quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 01/02/2021
Tài liệu phát thanh tháng 2/2021 TÌM HIỂU QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 01/02/2021
Tài liệu phát thanh tháng 2/2021 Tìm hiểu một số quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính 01/02/2021
Tài liệu phát thanh tháng 1,2/2021 TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO 28/01/2021
Tài liệu phát thanh tháng 1/2021 Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm 01/01/2021
Tài liệu phát thanh tháng 1/2021 TÀI LIỆU PHÁT THANH TUYÊN TRUYỀN 13 HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ 01/01/2021
Tài liệu phát thanh tháng 1/2021 Tài liệu phát thanh tìm hiểu pháp luật tín ngưỡng tôn giáo 01/01/2021
Tài liệu phát thanh tháng 1/2021 Tài liệu phát thanh tìm hiểu Luật phòng chống tác hại của rượu bia 01/01/2021
Tài liệu phát thanh tháng 1/2021 Tài liệu phát thanh về xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 01/01/2021
Tài liệu phát thanh tháng 12 Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quốc tịch; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, hôn nhân và gia đình 30/12/2020
Tài liệu phát thanh tháng 12 Tìm hiểu một số quy định pháp luật về dân quân tự vệ 30/12/2020