Tài liệu phát thanh

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Tài liệu phát thanh tháng 6/2022 Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy 01/06/2022
Tài liệu phát thanh tháng 5/2022 Tìm hiểu quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.doc 01/05/2022
Tài liệu phát thanh tháng 4 năm 2022 Tài liệu phát thanh Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn 02/04/2022
Tài liệu phát thanh tháng 4 năm 2022 Tài liệu phát thanh Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 01/04/2022
Tài liệu phát thanh tháng 3 năm 2022 Tìm hiểu một số quy định của Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành 01/03/2022
Tài liệu phát thanh tháng 3/2022 Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 01/03/2022
Tài liệu phát thanh tháng 2 năm 2022 Tài liệu phát thanh Tìm hiểu một số quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 01/02/2022
Tài liệu phát thanh tháng 2 năm 2022 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội 01/02/2022
Tài liệu phát thanh tháng 2 năm 2022 Tìm hiểu một số quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và mức xử phạt khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 01/02/2022
Tài liệu phát thanh tháng 2 năm 2022 Tìm hiểu pháp luật tín ngưỡng tôn giáo 01/02/2022
Tài liệu phát thanh tháng 1 năm 2022 Tìm hiểu Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ 01/01/2022
Tài liệu phát thanh tháng 1 năm 2022 Tìm hiểu Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 01/01/2022
Tài liệu phát thanh tháng 1/2022 Một số hành vi vi phạm pháp luật (hành chính, hình sự) trong phòng, chống dịch COVID-19 và chế tài xử lý theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP; Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 01/01/2022
Tài liệu phát thanh tháng 1/2022 Tài liệu phát thanh tìm hiểu một số quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo 01/01/2022
Tài liệu phát thanh tháng 12-2021 Tài liệu phát thanh tháng 12-2021 Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và Luật đê điều 02/12/2021
Tài liệu phát thanh tháng 12-2021 Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về Luật Lực lượng dự bị động viên 01/12/2021
Tài liệu phát thanh tháng 11/2021 Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 01/11/2021
Tài liệu phát thanh tháng 10/2021 Tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng 01/10/2021
Tài liệu phát thanh tháng 9/2021 Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 01/09/2021
Tài liệu phát thanh tháng 8/2021 Tài liệu phát thanh Tìm hiểu một số quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 01/08/2021