HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Tăng cường công tác quản lý, giám sát phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:54  | Lượt xem: 45
Thực hiện Luật quản lý thuế hiện hành, Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử phục vụ các đối tượng nộp thuế trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/7/2022.

Bồi dưỡng chuyên môn về an toàn thực phẩm cho Doanh nghiệp

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:53  | Lượt xem: 29
Với mục tiêu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội cập nhật, nắm vững kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động, vừa qua Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp...

Kết nối doanh nghiệp chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:53  | Lượt xem: 64
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 Phê duyệt “Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025” . Theo đó, giải pháp để...

Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án kinh doanh bất động sản

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:53  | Lượt xem: 22
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, quy định trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy...

Doanh nghiệp được cấp thẻ APEC khi chấp hành đúng pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:53  | Lượt xem: 66
Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2023

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:52  | Lượt xem: 50
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Kiểm soát việc huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:08  | Lượt xem: 67
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 vê một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đóng góp vào Quỹ viễn thông của Doanh nghiệp

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:08  | Lượt xem: 71
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTC ngày 10/3/2023 hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025.

Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản của Chính phủ

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:08  | Lượt xem: 79
Ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:08  | Lượt xem: 152
Doanh nghiệp tôi chuẩn bị tiến hành xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động có hành vi gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp.Chúng tôi muốn biết về trình tự, thủ tục xử lý bồi thường...

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:07  | Lượt xem: 111
Công ty tôi sắp tiến hành xử lý kỷ luật đối với một số lao động vi phạm kỷ luật lao động. Xin hỏi theo quy định hiện nay việc xử lý kỷ luật lao động được thực hiện theo trình tự thủ tục như thế nào?

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:07  | Lượt xem: 104
Công ty tôi chuẩn bị tiến hành việc xử lý kỷ luật đối với một số lao động vi phạm kỷ luật lao động. Để việc xử lý kỷ lật đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, xin hỏi về thời hiệu xử lý kỷ...

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp nào

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:07  | Lượt xem: 151
Tôi làm quản lý nhân sự cho Doanh nghiệp A. Để xây dựng nội dung về hình thức xử lý kỷ luật lao động trong nội quy lao động, tôi muốn hỏi về các trường hợp được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa...

Hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:07  | Lượt xem: 164
Doanh nghiệp tôi thuê đất của nhà nước để sản xuất kinh doanh. Xin hỏi trường hợp doanh nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc...

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:06  | Lượt xem: 123
Công ty tôi có nhu cầu thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng để phục vụ kinh doanh hàng không. Xin hỏi trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng thực...

Gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:06  | Lượt xem: 114
Công ty tôi thuê đất tại cảng hàng không, thời gian thuê đất còn 01 năm nữa thì hết hạn. Tôi muốn hỏi việc gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không theo quy định của pháp luật hiện nay được thực...

Quy định mới về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:05  | Lượt xem: 93
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 13/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp về thương mại điện tử trong quản lý thuế

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:05  | Lượt xem: 82
Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hành và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sảm phẩm giao nhận cũng...

Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:05  | Lượt xem: 53
Ngày 17/3/2023, Sở Tư pháp đã phối hợp ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hà Nội hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Ngày đăng 20/03/2023 | 11:05  | Lượt xem: 55
Một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN gồm: Thời điểm đóng thuế TNDN trước 31/12 của năm 2022 phải nộp tối thiểu thuế TNDN của năm; năm 2022 không còn giảm 30% thuế TNDN như năm 2021;...