HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Bám sát nhu cầu của doanh nghiệp để hỗ trợ pháp lý hiệu quả hơn

Ngày đăng 03/01/2021 | 11:33  | Lượt xem: 65
Từng bước chuyển từ trang bị kiến thức pháp luật đơn thuần sang hướng dẫn kỹ năng áp dụng pháp luật, kỹ năng xử lý các vướng mắc và tập trung mạnh vào việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho một doanh...

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:43  | Lượt xem: 118
Doanh nghiệp tôi đã đầu tư xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng tôi đang chuẩn bị làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho trung tâm này....

Thủ tục chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch lái xe loại 1?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:42  | Lượt xem: 88
Doanh nghiệp tôi đang chuẩn bị làm thủ tục đề nghị chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch lái xe loại 1. Khi làm thủ tục này chúng tôi có phải nộp giấy phép xây dựng...

Điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch lái xe loại 3?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:41  | Lượt xem: 140
Doanh nghiệp tôi muốn thành lập một trung tâm sát hạch lái xe loại 3. Chúng tôi muốn biết các điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch lái xe loại 3 như thế nào? Nhờ cơ quan giải đáp. Xin...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lái xe ô tô?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:40  | Lượt xem: 120
Doanh nghiệp tôi muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô. Chúng tôi muốn biết để kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Nhờ quý cơ quan giải đáp.

Lựa chọn tổ chức thử nghiệm phương tiện đo khi nhập khẩu cân treo móc cẩu?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:39  | Lượt xem: 114
Doanh nghiệp tôi chuẩn bị nhập khẩu cân treo móc cẩu để kinh doanh. Chúng tôi đang chuẩn bị cho hoạt động thử nghiệm mẫu để làm hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu khi nhập khẩu đối với cân treo móc cẩu....

Yêu cầu về kiểm định đối với cân ô tô?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:39  | Lượt xem: 129
Doanh nghiệp tôi đang chuẩn bị nhập khẩu cân ô tô để kinh doanh. Chúng tôi muốn biết cân ô tô cân phải thực hiện những hoạt động kiểm định nào? Yêu cầu đối với việc thực hiện kiểm định cân ô tô quy...

Điều kiện để trở thành tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:37  | Lượt xem: 235
Doanh nghiệp tôi có nhu cầu trở thành tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định. Chúng tôi muốn biết để trở thành tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử...

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:36  | Lượt xem: 118
Doanh nghiệp tôi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Chúng tôi muốn biết những trường hợp nào thì giấy chứng nhận...

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:35  | Lượt xem: 108
Doanh nghiệp tôi đã được cấp cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Hiện nay chúng tôi vừa thay đổi địa chỉ và điện thoại của...

Hồ sơ để đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:34  | Lượt xem: 153
Doanh nghiệp tôi đang chuẩn bị hồ sơ để đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Chúng tôi muốn biết theo quy định của pháp luật hiện hành thì hồ...

Điều kiện hoạt động đối tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:33  | Lượt xem: 80
Doanh nghiệp tôi đang có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Chúng tôi muốn biết các điều kiện để được hoạt động đối tổ chức cung cấp...

Hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo lường?

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:31  | Lượt xem: 189
Doanh nghiệp tôi đang muốn nhập khẩu phương tiện đo là cột đo xăng dầu về để kinh doanh. Chúng tôi đang chuẩn bị để tiến hành thủ tục phê duyệt mẫu để nhập khẩu đối với cột đo xăng dầu.

Số lượng người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Ngày đăng 12/11/2020 | 10:40  | Lượt xem: 155
Doanh nghiệp tôi là cổ đông phổ thông sở hữu 10% vốn của Công ty cổ phần P. Hiện doanh nghiệp muốn ủy quyền cho một số cá nhân thực hiện thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đông tại Đại hội đồng cổ...

Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

Ngày đăng 12/11/2020 | 08:56  | Lượt xem: 113
Doanh nghiệp tôi dự định xây dựng khu nhà nghỉ nhà nghỉ cao 06 tầng có khối tích 5.000 m3.Chúng tôi muốn hỏi công trình này có phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan cảnh sát...

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:32  | Lượt xem: 149
Doanh nghiệp B là thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Xin quý cơ quan cho biết điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam như thế nào?

Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:30  | Lượt xem: 189
Công ty tôi và doanh nghiệp X ký hợp đồng mua bán hàng hóa, đã thỏa thuận về thời điểm giao hàng của Doanh nghiệp X cho công ty tôi và không có thỏa thuận khác. Tuy nhiên doanh nghiệp X lại giao...

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:29  | Lượt xem: 178
Doanh nghiệp A là thương nhân nước ngoài muốn mở chi nhánh tại Việt Nam. Xin hỏi để được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nhước ngoài cần đáp ứng những điều kiện gì?

Người đứng đầu Văn phòng đại diện có được kiêm nhiệm?

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:28  | Lượt xem: 219
Ông P đang là người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Việt Nam của một thương nhân nước ngoài. Xin hỏi theo quy định hiện nay ông P có được kiêm nhiệm là người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương...

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày đăng 09/11/2020 | 02:13  | Lượt xem: 284
Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ...