HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Ngày đăng 22/10/2020 | 03:17  | Lượt xem: 3
Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai...

Các trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày đăng 22/10/2020 | 03:16  | Lượt xem: 3
Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm...

Đối tượng được mua hàng miễn thuế

Ngày đăng 20/10/2020 | 03:15  | Lượt xem: 2
Người xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế; cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế được mua hàng miễn thuế tại...

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng 19/10/2020 | 04:21  | Lượt xem: 106
Đơn vị đăng kiểm của doanh nghiệp tôi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Chúng tôi muốn biết những trường hợp nào có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều...

Yêu cầu về phân công đăng kiểm viên trên một dây chuyền kiểm định xe cơ giới?

Ngày đăng 19/10/2020 | 04:19  | Lượt xem: 108
Đơn vị đăng kiểm của doanh nghiệp tôi chuẩn bị hoạt động chính thức. Chúng tôi dự kiến sẽ bố trí 2 đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra trực tiếp xe cơ giới trên một dây chuyền kiểm định.

Số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm

Ngày đăng 19/10/2020 | 04:16  | Lượt xem: 121
Doanh nghiệp tôi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và chuẩn bị đi vào hoạt động. Chúng tôi muốn biết số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm...

Tính độc lập khi kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng 19/10/2020 | 04:13  | Lượt xem: 85
Doanh nghiệp tôi muốn kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Tôi xin hỏi muốn kinh doanh dịch vụ này thì có cần phải độc lập về pháp lý và tài chính với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải...

Điều kiện để được hoạt động kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng 19/10/2020 | 03:58  | Lượt xem: 117
Doanh nghiệp tôi đang muốn kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Chúng tôi muốn biết đây có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không? Nếu có thì các điều kiện để được hoạt động kiểm định...

Thay đổi hình thức trả lương cho người lao động

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:47  | Lượt xem: 131
Doanh nghiệp tôi vẫn trả lương cho người lao động theo thời gian, nay muốn thay đổi hình thức trả lương theo sản phẩm. Xin hỏi trường hợp thay đổi hình thức trả lương doanh nghiệp có phải báo trước...

Yêu cầu chung về thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:45  | Lượt xem: 125
Doanh nghiệp chúng tôi đang xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm. Xin hỏi Yêu cầu chung về thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh,...

Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:43  | Lượt xem: 82
Trước đây doanh nghiệp tôi vẫn thỏa thuận mức lương trong thời gian thử việc đối với người lao động bằng 85% mức lương của công việc được giao.

Kéo dài thời gian thử việc người lao động

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:41  | Lượt xem: 110
Công ty tôi đang tiến hành thử việc một số lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề trong thời gian 30 ngày. Hiện Công ty muốn kéo dài thời gian thử việc đối với các trường hợp này thêm...

Sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn để hoạt động dịch vụ việc làm bị phạt tiền ở mức nào?

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:39  | Lượt xem: 122
Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp tôi chuẩn bị hết hạn. Chúng tôi muốn hỏi trường hợp chưa làm thủ tục cấp lại giấy phép mà doanh nghiệp sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc...

Yêu cầu vị trí, mặt bằng tổng thể đối với bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:37  | Lượt xem: 139
Doanh nghiệp chúng tôi đang tìm địa điểm để xây dựng bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi muốn biết về điều kiện vị trí, mặt bằng tổng thể đối với bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh...

Yêu cầu kỹ thuật đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:35  | Lượt xem: 132
Công ty tôi đang dự định đầu tư dự án xây dựng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm. Để xây dựng yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, chúng tôi muốn hỏi về các yêu cầu kỹ thuật cần tuân thủ

Mức phạt tiền đối với doanh nghiệp bán bia bằng máy bán hàng tự động

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:31  | Lượt xem: 120
Doanh nghiệp tôi dự định bán bia bằng máy bán hàng tự động nhưng không biết có được phép không? Trường hợp không được phép mà Doanh nghiệp vẫn bán thì bị xử lý như thế nào?

Yêu cầu và điều kiện đăng ký quốc tịch tàu bay

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:29  | Lượt xem: 113
Công ty tôi muốn đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi yêu cầu và điều kiện đăng ký quốc tịch tàu bay theo quy định hiện nay như thế nào?

Thẩm quyền, hồ sơ đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:28  | Lượt xem: 133
Công ty tôi muốn làm thủ tục đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam và hồ sơ đề nghị đăng ký tàu bay mang...

Doanh nghiệp có được sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá không?

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:25  | Lượt xem: 99
Công ty tôi kinh doanh thuốc lá. Hiện có một số lao động dưới 18 tuổi xin tuyển dụng vào bộ phận bán thuốc lá. Xin hỏi theo quy định hiện nay doanh nghiệp có được sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán...

Có được chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV không?

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:23  | Lượt xem: 135
Anh A là lao động của doanh nghiệp X mới phát hiện bị nhiễm HIV. Vậy doanh nghiệp X có được chấm dứt hợp đồng lao động với anh A vì anh A bị nhiễm HIV không? Trường hợp không được mà doanh nghiệp...