HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Gia hạn thời hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ngày đăng 23/05/2022 | 08:18  | Lượt xem: 29
Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

DN không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; mức lao động có bị phạt tiền không?

Ngày đăng 17/05/2022 | 01:55  | Lượt xem: 78
Doanh nghiệp tôi mới được cấp đăng ký thành lập và chuẩn bị hoạt động. Qua tìm hiểu tôi được biết doanh nghiệp phải công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương;...

Có được sửa đổi thời hạn của hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng lao động không?

Ngày đăng 17/05/2022 | 01:52  | Lượt xem: 69
DN chúng tôi có 60 lao động. Hiện chúng tôi đang muốn sửa đổi thời hạn hợp đồng của 60 lao động bằng phụ lục Hợp đồng nhưng không biết pháp luật có cho phép không? Trường hợp không được phép mà vi...

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi hợp đồng đào tạo nghề không có các nội dung chủ yếu theo quy định

Ngày đăng 17/05/2022 | 01:51  | Lượt xem: 99
Doanh nghiệp tôi chuẩn bị ký hợp đồng đào tạo nghề với 40 lao động. Xin hỏi Hợp đồng đào tạo nghề gồm những nội dung chủ yếu gì? Hợp đồng đào tạo nghề không có các nội dung chủ yếu theo quy định có...

Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng theo quy định thì có bị phạt tiền không?

Ngày đăng 17/05/2022 | 01:49  | Lượt xem: 60
Tôi làm quản lý nhân sự của Công ty A. Tôi muốn hỏi theo quy định hiện nay Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp nào? Trường hợp doanh nghiệp không...

Phạt tiền đối với hành vi thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật

Ngày đăng 17/05/2022 | 01:47  | Lượt xem: 49
Do nhu cầu sản xuất kinh doanh nên DN tôi muốn thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật. Xin hỏi trong trường hợp này DN có bị phạt tiền không? Nếu có...

Yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Ngày đăng 10/05/2022 | 04:01  | Lượt xem: 62
Doanh nghiệp tôi muốn công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Xin hỏi về yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định hiện nay. Rất mong được cơ...

Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty cổ phần

Ngày đăng 10/05/2022 | 03:38  | Lượt xem: 42
Công ty tôi là Công ty Cổ phần mới được thành lập và chuẩn bị đi vào hoạt động. Chúng tôi muốn biết việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan được thực hiện theo quy...

Công khai các lợi ích liên quan của người quản lý công ty Công ty cổ phần

Ngày đăng 10/05/2022 | 03:33  | Lượt xem: 36
Công ty tôi là Công ty cổ phần mới được thành lập. Được biết thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về...

Doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

Ngày đăng 27/04/2022 | 11:45  | Lượt xem: 54
Doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn để phát triển cùng dược liệu quý hiến và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Ngày đăng 22/04/2022 | 11:05  | Lượt xem: 103
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2022/TT-BCT ngày 23/3/2022 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Định Hướng xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Ngày đăng 22/04/2022 | 10:46  | Lượt xem: 81
Ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 493/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Ngày đăng 21/04/2022 | 11:24  | Lượt xem: 88
Doanh nghiệp A là DN trong nước dự định kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh. Xin hỏi Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh phải đáp ứng các điều...

Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày đăng 21/04/2022 | 11:19  | Lượt xem: 92
Doanh nghiệp chúng tôi muốn bổ sung hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt. Xin hỏi Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt...

Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Ngày đăng 21/04/2022 | 11:18  | Lượt xem: 54
Công ty tôi muốn kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng. Xin hỏi về điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng theo quy định hiện nay. Nhờ cơ quan giải đáp

Trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Ngày đăng 21/04/2022 | 11:17  | Lượt xem: 86
Doanh nghiệp chúng tôi đã được cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Vậy xin hỏi doanh nghiệp được cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định hiện nay cần thực hiện trách nhiệm gì?

Phân tích các quy định về tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp và ưu điểm của việc tăng vốn điều lệ

Ngày đăng 20/04/2022 | 09:02  | Lượt xem: 139
Khác với vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm thành lập doanh nghiệp là vốn cam kết góp thì vốn điều lệ khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ là dòng vốn thực tế được rót vào thị trường. Trong...

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải công khai giá cước

Ngày đăng 18/04/2022 | 03:00  | Lượt xem: 85
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2021 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu...

Phân tích các quy định của pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ngày đăng 18/04/2022 | 02:55  | Lượt xem: 121
Hiện nay, ở Việt Nam tồn tại nhiều loại hình đầu tư, trong đó, hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư linh hoạt và hiệu quả, được pháp luật đầu tư của...

Sửa đổi quy định về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư của doanh nghiệp

Ngày đăng 14/04/2022 | 10:37  | Lượt xem: 69
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 7/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn...