HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

Ngày đăng 24/05/2021 | 09:42  | Lượt xem: 148
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền Internet và nộp phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền theo quy định về đăng ký, sử...

Nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp cần đáp ứng yêu cầu gì về quy hoạch, kiến trúc?

Ngày đăng 21/05/2021 | 10:11  | Lượt xem: 152
Doanh nghiệp chúng tôi dự định đầu tư các dự án xây dựng nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp có 3 tầng hầm vào cuối năm 2021. Chúng tôi muốn biết việc xây dựng chung cư và nhà chung cư hỗn hợp vào...

Quy chuẩn kết cấu kỹ thuật nhà chung cư hỗn hợp

Ngày đăng 21/05/2021 | 10:09  | Lượt xem: 94
Công ty tôi có kế hoạch xây dựng tòa nhà chung cư hỗn hợp cao 150m vào quý IV năm nay. Chúng tôi muốn biết chung cư hỗn hợp với quy mô như vậy cần tuân thủ những yêu cầu gì về kết cấu kỹ thuật?

Yêu cầu thang máy đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp

Ngày đăng 21/05/2021 | 10:07  | Lượt xem: 130
Công ty tôi đang nghiên cứu thiết kế lắp đặt thang máy cho dự án nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp có chiều cao 135m do Công ty làm chủ đầu tư vào tháng 10 năm nay. Xin hỏi đối với nhà chung cư...

Yêu cầu về hệ thống cấp nước và thoát nước của nhà chung cư hỗn hợp

Ngày đăng 21/05/2021 | 10:05  | Lượt xem: 104
Doanh nghiệp tôi dự định cải tạo hệ thống cấp nước và thoát nước cho dự án nhà chung cư hỗn hợp cao 130m do doanh nghiệp làm chủ đầu tư vào tháng 8 năm nay. Xin hỏi tại thời điểm này yêu cầu về hệ...

Bình luận các quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về công ty hợp danh

Ngày đăng 21/05/2021 | 08:27  | Lượt xem: 209
Có thế thấy rằng công ty hợp danh là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân. Công ty đối nhân là những công ty thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân thân giữa các thành...

Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp

Ngày đăng 19/05/2021 | 10:21  | Lượt xem: 129
Công ty TNHH hai thành viên VM muốn đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp. Vậy để làm thủ tục này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần những tài liệu gì?

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Ngày đăng 19/05/2021 | 10:20  | Lượt xem: 87
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên PD tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty. Xin hỏi trong trường hợp này để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công...

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần

Ngày đăng 19/05/2021 | 10:18  | Lượt xem: 83
Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần A thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt...

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Ngày đăng 19/05/2021 | 10:17  | Lượt xem: 113
Doanh nghiệp chúng tôi là công ty cổ phần, dự kiến thay đổi người đại diện theo pháp luật từ tháng 6 năm nay. Xin hỏi để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần chúng tôi...

Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế

Ngày đăng 19/05/2021 | 10:16  | Lượt xem: 98
Công ty tôi là Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện Công ty muốn đăng ký thay đổi thành viên do thừa kế. Xin hỏi trong trường hợp này hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ gì?

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Ngày đăng 18/05/2021 | 10:31  | Lượt xem: 87
Công ty hợp danh BP tiếp nhận thành viên hợp danh mới. Xin hỏi trong trường hợp này Công ty cần nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm những tài liệu gì?

Yêu cầu Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Ngày đăng 18/05/2021 | 09:49  | Lượt xem: 72
Công ty tôi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp và muốn đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Xin hỏi Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi đáp ứng các...

Đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty cổ phần

Ngày đăng 18/05/2021 | 09:33  | Lượt xem: 83
Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và chuẩn bị mở chi nhánh tại thành phố Hà Nội. Chúng tôi muốn biết về hồ sơ và thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty cổ...

Công ty cổ phần và ưu thế về huy động vốn

Ngày đăng 18/05/2021 | 09:04  | Lượt xem: 71
Bằng những ưu thế của công ty cổ phần về phương thức huy động vốn, đặc biệt qua hình thức phát hành chứng khoán ra công chúng chỉ trong một thời gian ngắn, công ty cổ phần đã vượt xa các hình thức...

Nguyên tắc, nội dung thỏa thuận giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Ngày đăng 17/05/2021 | 09:26  | Lượt xem: 161
Các bên tham gia giao dịch ngoại tệ phải xác lập và thực hiện giao dịch trên nguyên tắc trung thực, rõ ràng và tự chịu trách nhiệm về quyết định giao dịch của mình

Nguyên tắc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngày đăng 17/05/2021 | 09:22  | Lượt xem: 115
Đối tượng phát hành giấy tờ có giá là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành giấy tờ có giá theo Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Ngày đăng 12/05/2021 | 09:11  | Lượt xem: 82
Tôi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp tư nhân. Xin hỏi để làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân tôi cần chuẩn bị hồ sơ gồm những tài liệu gì và nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh...

Đăng ký thành lập Công ty hợp danh

Ngày đăng 12/05/2021 | 09:10  | Lượt xem: 74
Tôi và một số thành viên muốn thành lập Công ty hợp danh trong năm nay. Xin hỏi để đăng ký thành lập doanh nghiệp là Công ty hợp danh chúng tôi phải nộp hồ sơ gồm những tài liệu gì cho cơ quan đăng...

Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên

Ngày đăng 12/05/2021 | 09:09  | Lượt xem: 108
Doanh nghiệp tôi dự định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Xin hỏi theo quy định hiện nay để làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần phải...