HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UN Women là sự ghi nhận của quốc tế trước những cam kết về bình đẳng giới

Ngày đăng 19/04/2024 | 08:22  | Lượt xem: 61
Chúc mừng Việt Nam được bầu vào Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027, bà Caroline Nyamayamombe, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam cho biết đây là sự ghi nhận quan trọng từ cộng đồng quốc...

THẨM ĐỊNH GIÁ - NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Ngày đăng 28/11/2023 | 02:53  | Lượt xem: 113
Ngày 19/06/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Giá với tinh thần, quan điểm xuyên suốt là tạo sự tự chủ, chủ động hơn cho doanh nghiệp; nhưng vẫn đảm bảo sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước,...

NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP KHI BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2023

Ngày đăng 28/11/2023 | 02:53  | Lượt xem: 110
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023(Luật năm 2023) được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024, thay thế Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm...

Đối tượng tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với nhà làm việc 8 tầng của doanh nghiệp?

Ngày đăng 28/11/2023 | 02:53  | Lượt xem: 95
Doanh nghiệp tôi có nhà làm việc 8 tầng đang hoàn thiện xây dựng và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Doanh nghiệp dự kiến thực hiện bảo hiểm cháy nổ băt buộc cho nhà làm việc trên. Chúng tôi mốn biết đối...

Trường hợp áp dụng số tiền bảo hiểm tối thiểu và cách tính mức phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc?

Ngày đăng 28/11/2023 | 02:53  | Lượt xem: 105
Doanh nghiệp tôi có nhà nghỉ 7 tầng được thành lập theo Luật Du lịch đang chuẩn bị đưa vào kinh doanh. Chúng tôi muốn mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở này. Chúng tôi muốn biết số tiền...

Đơn vị nào phải nộp tiền từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy và việc sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc?

Ngày đăng 28/11/2023 | 02:53  | Lượt xem: 95
Doanh nghiệp tôi đã ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với công ty bảo hiểm. Chúng tôi được biết có quy định phải nộp tiền từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa...

Ý nghĩa các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2023 | 02:53  | Lượt xem: 71
Ngày 04/7/2023 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích  phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội. Nghị quyết nhằm...

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ AN NINH TRẬT TỰ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

Ngày đăng 28/11/2023 | 02:38  | Lượt xem: 65
Công ty tôi đang muốn kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Đề nghị Quý cơ quan cho biết để kinh doanh dịch vụ cầm đồ thì cần những điều kiện gì về an ninh trật tự theo quy định hiện hành? Trình tự, thủ tục...

Dịch vụ tin cậy – loại hình kinh doanh mới – những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp

Ngày đăng 28/11/2023 | 02:36  | Lượt xem: 60
Trong các hoạt động giao dịch điện tử hiện nay, dịch vụ tin cậy đang là yếu tố quan trọng và xuyên suốt quá trình thực hiện giao dịch điện tử. Nhà cung cấp dịch vụ tin cậy trong các hoạt động ký...

Những điểm cần lưu ý, điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 116
Ngày 20/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 thay thế Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (gọi tắt là Luật năm 2023, Luật năm 2010). Luật năm 2023...

Điều kiện để doanh nghiệp được xem xét, lựa chọn ủy thác hoặc thuê kiểm toán

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 95
Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-KTNN ngày 06/10/2023 ban hành quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm troán.

Doanh nghiệp kiểm toán nhận uỷ thác không bố trí người thân thực hiện kiểm toán

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 74
Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-KTNN ngày 06/10/2023 ban hành quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm troán.

Doanh nghiệp được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu năm 2023

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 77
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 40
Bộ Tài chính đa ban hành Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2023 quy định mức thụ, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dựng dữ liệu về môi trường.

Phát triển đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 36
Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023, về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngươi của người lao động trên biển

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 32
Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BCT ngày 08/11/2023 quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc bệt trong lĩnh...

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 25
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 hướng dẫn một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi tiết một số điều của...

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:28  | Lượt xem: 30
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 hướng dẫn một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi tiết một số điều của...

Các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:27  | Lượt xem: 21
Ngày 02/11/2023 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi tiết một số điều của...

Phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm đối với bảo hiểm xe cơ giới

Ngày đăng 24/11/2023 | 05:27  | Lượt xem: 50
Ngày 02/11/2023 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi tiết một số điều của...