HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Phải đảm bảo khoảng cách khi xây dựng cửa hàng xăng dầu

Ngày đăng 06/07/2020 | 11:21  | Lượt xem: 38
Khoảng cách giữa các bể chứa đặt ngầm không nhỏ hơn 0,5m; khoảng cách từ bể chứa đặt ngầm đến gian bán hàng không nhỏ hơn 2m; khoảng cách từ họng nhập kín đến gian bán hàng không nhỏ hơn 3m

Điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề kiến trúc

Ngày đăng 06/07/2020 | 08:18  | Lượt xem: 169
Công ty chúng tôi đang được huy động đầu tư kinh doanh dịch vụ kiến trúc. Do chưa từng đầu tư vào loại hình kinh doanh dịch vụ này nên chúng tôi muốn biết về các loại dịch vụ kiến trúc và điều kiện...

Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao?

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:52  | Lượt xem: 112
Doanh nghiệp tôi có một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao?

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:46  | Lượt xem: 102
Doanh nghiệp tôi đang muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận công cơ sở ươm tạo công nghệ cao. Chúng tôi muốn biết trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao được thực hiện như...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao?

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:45  | Lượt xem: 101
Doanh nghiệp tôi đang muốn làm các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao. Chúng tôi muốn biết cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng...

Điều kiện công nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:44  | Lượt xem: 93
Doanh nghiệp tôi muốn thành lập một cơ sở ươm tạo công nghệ cao. Chúng tôi muốn biết để được công nhận là cơ sở ươm tạo công nghệ cao thì cần phải đáp ứng các điều kiện gì?

Trình tự cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:42  | Lượt xem: 0
Doanh nghiệp tôi đang chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng dụng công nghệ cao.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:40  | Lượt xem: 103
Doanh nghiệp tôi đang chuẩn bị đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi muốn biết để được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao cần phải đáp ứng những tiêu chí nào?

Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao?

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:39  | Lượt xem: 110
Doanh nghiệp tôi là công ty tư nhân đang chuẩn bị thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao và muốn được cấp Giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực này.

Ưu đãi mức thuế suất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:35  | Lượt xem: 100
Chúng tôi đang muốn được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi muốn biết doanh nghiệp công nghệ cao được công nhận dưới hình thức gì? Sau khi được công nhận thì sẽ hưởng ưu đãi thuế...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao?

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:33  | Lượt xem: 109
Doanh nghiệp tôi đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi muốn biết thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao gồm những...

Tiêu chí để xác định định doanh nghiệp công nghệ cao?

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:28  | Lượt xem: 93
Chúng tôi đang muốn định hướng phát triển doanh nghiệp thành doanh nghiệp công nghệ cao. Vậy chúng tôi cần phải đáp ứng các tiêu chí nào để được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao? Nhờ quý cơ...

Quy định về công bố hợp quy đối với thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng 30/06/2020 | 02:45  | Lượt xem: 229
Trước khi lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động liên quan đến kinh doanh thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam phải công bố...

Tăng cường phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:36  | Lượt xem: 227
Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 2,5 - 3% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp. Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 2-3% tính trên tổng sản...

Có được quảng cáo bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên phương tiện giao thông thông không?

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:33  | Lượt xem: 126
Công ty tôi sản xuất bia có độ cồn dưới 5,5 độ. Hiện Công ty đang dự định quảng cáo sản phẩm này trên các phương tiện giao thông nhưng không biết pháp luật có cho phép không. Nhờ cơ quan giải đáp giúp

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:32  | Lượt xem: 100
Công ty tôi là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Hiện Công ty tôi muốn làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Vậy Công ty phải nộp hồ sơ gồm những tài liệu...

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:28  | Lượt xem: 114
Công ty tôi là doanh nghiệp của Việt Nam, hiện muốn kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Xin hỏi theo quy định hiện nay doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cần đáp...

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:27  | Lượt xem: 114
Công ty tôi là doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Hiện Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Công ty còn trong thời hạn có hiệu lực nhưng do đổi tên...

Hỗ trợ khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:11  | Lượt xem: 131
Hộ gia đình tôi đang kinh doanh sản xuất và buôn bán thức ăn chăn nuôi. Do nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh, chúng tôi phải mở rộng nhà xưởng, cửa hàng và tuyển dụng thêm nhiều người lao động.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp

Ngày đăng 29/06/2020 | 02:43  | Lượt xem: 63
Doanh nghiệp tôi đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, với số nhân công tham gia bảo hiểm xã hội là 200 người, doanh thu hàng năm doanh nghiệp tôi đạt được khoảng 200 tỷ đồng.